2024

SOUTĚŽE ČR
Celostátní mistrovství GM Olympijská kategorie SPORT A
Celostátní mistrovství KT Olympijská kategorie SPORT B
Celostátní mistrovství ST Olympijská kategorie SPORT C
Celostátní mistrovství DT Olympijská kategorie SPORT D
Celostátní mistrovství ročních Olympijská kategorie SPORT E
Celostátní mistrovství holoubat Olympijská kategorie SPORT F
Celostátní mistrovství mladých chovatelů Olympijská kategorie SPORT G
Intermistrovství - národní pořadí Olympijská kategorie SPORT H
Intermistrovství - mezinárodní pořadí Olympijská kategorie SPORT I
Výsledky - pořadí CV Super Eso
WBP Speed Eso holubice
WBP Middle distance Eso časopisu "Poštovní holub"
WBP Long distance Výkon za 2 roky
WBP All Round Výkon H
WBP Marathon Výkon He
Mezinárodní pořadí WBP Výkon za život

 

ZEMSKÉ SOUTĚŽE  ČS CHPH ZEMSKÉ SOUTĚŽE  MSS CHPH
Generální mistrovství Generální mistrovství
Mistrovství krátkých tratí Mistrovství dlouhých tratí
Mistrovství středních tratí Mistrovství krátkých a středních tratí
Mistrovství dlouhých tratí Eso MMDT
Profi mistrovství Eso MKST
Mistrovství ročních Eso maratonu
Mistrovství holoubat Super Eso maratonu