Časopis "Poštovní holub" vychází čtvrtletně, můžete si jej objednat prostřednictvím souhrnné objednávky oblastního spolku, nebo výjimečně individuálně na adrese:
Ing. Jiří Hlaváček, Charbulova 11, 618 00 Brno, e-mail: hlavacek.xx@seznam.cz
Roční předplatné pro ČR objednané souhrnně v oblastním spolku svazu činí 160,- Kč.
Individuální předplatné činí 180,- Kč, do zahraničí 10,- Eur.
Podmínky zveřejňování reklamních materiálů v oficiální svazovém časopise IZ Poštovní holub: 
Strana A5 černobílá  v jenom čísle   400,- Kč
Strana A5 černobílá  v ročníku       1.000,- Kč
Strana A5 barevná    v ročníku       4.000,- Kč
Objednávky a text reklamy odesílejte v elektronické podobě na adresu: holub.novotny@seznam.cz

2024