Seznamy oficiálních startovních míst

Oficiální startovní místa v České republice 2024 (aktualizováno 9.2.2024)

Oficiální startovní místa v Německu 2022 (aktualizováno 1.6.2022)

Oficiální startovní místa v Belgii

Oficiální startovní místa v Nizozemí

Oficiální startovní místa ve Francii

Oficiální startovní místa na Slovensku (aktualizováno 16.11.2023)

Oficiální startovní místa v Maďarsku

 

Závodní plány

2023 

2022 

2021 

2020 

2019 dle vypouštěcích míst

2018 - dle vypouštěcích míst

2017 - dle vypouštěcích míst

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

 

ZŘ § 14, odst. 6

Práva a povinnosti komisaře startu, oficiální místo startu a komisaře startu vydává prezídium ČMS CHPH na základě návrhu oblastních sdružení.

- vybrat vhodné vypouštěcí místo, které zaručuje regulérní startovní podmínky a bezpečný vzlet  závodníků, určit zeměpisné souřadnice tohoto vypouštěcího místa.

- kontrolovat zda vypouštění holubů probíhá podle ustanovení § 14 odst.2  Závodního řádu CHPH.

- po provedeném startu zkontrolovat, zda v dopravním prostředku nezůstal uvězněn nějaký holub, případně zraněný či uhynulý holub a o tomto učiní zápis do „Protokolu o vypuštění holubů“.

- zkontrolovat údaje uvedené v „Protokolu o vypuštění holubů“ - především místo startu, datum a čas vypuštění. Toto  potvrdit razítkem vydaným ČMS CHPH, podpisem komisaře s telefonním kontaktem. Komisař je povinen závažné skutečnosti související s provedením startu uvést do protokolu.

- respektovat čas vypuštění stanovený pořadatelem závodu a být mu nápomocen při rozhodování za zhoršených klimatických podmínek.

- v případě, že není možno vypustit holuby na určeném (zaměřeném) vypouštěcím místě, určit po dohodě s pořadatelem závodu náhradní místo startu a zajistit souřadnice tohoto místa.

- vykázat z místa startu další přepravce s holuby, kteří v daný čas nestartují – v návaznost na ustanovení § 14 odst. 2 písm. c Závodního řádu CHPH.

- případné opravy v „Protokolu o vypuštění holubů“ stvrdí komisař svým podpisem.

Za zabezpečení těchto úkonů náleží komisaři vypouštění odměna 200,- Kč, kterou vyplatí pořadatel závodu. Při startu více aut z jednoho místa ve stejném čase, činí odměna za provedení hromadného startu 100,- Kč za každé přepravní vozidlo.