Mládež ČMS CHPH

Přednášky pro děti

I v letošním roce pokračuje úspěšný projekt se žáky druhé a sedmé třídy základní školy ve Stonařově. Žáci jsou seznámeni s chovem poštovních holubů teoretickou částí ve škole a následuje návštěva na holubníku s praktickými ukázkami. Projektu je ve škole věnován celý den, menší žáci zpracovávají umělecky tématiku poštovních holubů. V letošním roce bylo téma zaměřeno na holubí válečné hrdiny. Reportáže z tohoto projektu jsou zveřejňovány na webových stránkách školy, ve školním časopise i v oficiálním zpravodaji městyse Stonařova. Odezva na tento způsob propagace je mezi dětmi i učiteli velmi pozitivní a všechny to moc baví. Práce s mládeží má určitě smysl a pevně věřím, že do budoucna přivede do našich řad nové chovatele.

Reportáž o poštovních holubech

V pořadu ČT:D Terčin zvířecí svět: 
https://decko.ceskatelevize.cz/tercin-zvireci-svet
V seznamu vpravo si, prosím, narolujte díl s datem vysílání 11.9.2019, 
začátek reportáže je cca v 8:30 min. 

Soutěž pro mladé chovatele

Videoprezentace

Vývoj poštovních holubů

Líhnutí holoubat

Nasazení na závod a jeho start "Blois 2006"

Dolet ze závodu "Blois 2006"