Zápis ŘV 4/2005

 

z mimořádné schůze řídícího výboru MSS CHPH, konané dne 25.10.2005 v 13.00 hod. v Brně-Líšni.

 

Přítomni: ŘV - Mareš K., Ing. Novotný J., Polívka A., Strachota F., Bátěk V.

Omluveni: Swaczyna J., RK – Ing. Kusák T.

 

Schůzi zahájil a řídil předseda MSS CHPH Mareš K. dle následujícího programu.      

 

Program:

1.Výstavy MSS 2005

2.Výstava celomoravská 2006

 

1. Výstavy MSS 2005

1.1  Na základě mimořádné situace v souvislosti s výskytem ptačí chřipky vydalo Ministerstvo zemědělství ČR rozhodnutí o zákazu pořádání výstav poštovních holubů.

1.2  ŘV MSS projednal dopad na plánované výstavy MSS 2005 a rozhodl následovně:

„Výstavy MSS 2005 se ruší a jsou nahrazeny vyhodnocením soutěží“.

1.3  Vyhodnocení MSS sever – zůstává v původním termínu 5.11.2005, Ostrava – Třebovice

1.4  Vyhodnocení MSS jih – zůstává v původním termínu 5.11.2005, Hustopeče

1.5  Vyhodnocení MSS střed + Vyhodnocení celomoravské bude provedeno společně dne 12.11.2005 v Prusinovicích.

 

Program:

Zahájení                                                    11.00 hod

Oficiální zahájení                                       12.00 hod

Vyhodnocení MSS střed                           13.00 hod 

Vyhodnocení celomoravské                      14.30 hod

Vyhodnocení účastníků mistrovství světa mladých v Maďarsku 2005

(Olympia, Halajko – Zvonko)

 

Po skončení vyhodnocení bude provedeno vylosování tomboly. Součástí tomboly budou holoubata (poukázky na r. 2006) ze špičkových chovů chovatelů MSS. Cca od 30 špičkových chovatelů!!

Součástí vyhodnocení – chovatelského dne budou i prodejní stánky s chovatelskými potřebami.

Občerstvení a dostatek místa k posezení zajištěno.

Vstupné bude symbolické vzhledem k pořadateli ve výši 30,- Kč.

 

2. Výstava celomoravská 2006

2.1 Výstava celomoravská 2006 se uskuteční v Šumicích, pořadatel OS Bílé Karpaty, náhradou za neuskutečněnou výstavu 2005.

 

 

Zapsal:Bátěk Vlad., tajemník MSS CHPH                                                    Karel Mareš

                                                                                                                předseda MSS CHPH