Z á p i s

6 /2013

 

z mimořádné schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 26.11.2013 v Humpolci, restaurace „Černý kůň“.

 

Přítomni:

Členové prezídia ing. Jaroslav Novotný, ing. Václav Blažek, RSDr. Zdenek Uherek, ing. Jan Jakubec, MVDr. Martin Polášek, Václav Špilar, ing. Václav Švec, Václav Hrudka, Jaroslav Němec, Antonín Polívka. Omluven František Strachota.

 

Předseda ústřední revizní komise ing. Miroslav Brož.

Předseda sportovní komise Petr Husák

Omluven předseda posuzovatelské komise JUDr. Pavel Opatrný.

 

Program:        1. Projednání žádosti o vytvoření nových Oblastních sdružení pod názvem

                            Pošumaví a Chomutov

                        2. Organizační záležitosti

 

Schůzi zahájil prezident svazu ing. Jaroslav Novotný v 17,15 hodin. Odůvodnil dnešní mimořádnou schůzi prezídia, která byla svolána na doporučení Českého sdružení, a která by měla uzavřít projednávání žádosti seskupení Pošumaví a Chomutov.

 

1. Projednání žádosti o vytvoření nových Oblastních sdružení pod názvem Pošumaví a Chomutov.

1/1 K projednávání těchto žádostí byly pozvání zástupci obou seskupení, kteří o vytvoření nových Oblastních sdružení žádají. Za Pošumaví Ladislav Potůček, Jan Ničovský a Jan Černý. Za Chomutov Zdeněk Masojídek.

1/2 Ladislav Potůček předložil prezídiu důvody proč žádají o vytvoření Oblastního sdružení pod názvem Pošumaví.K žádosti se vyjádřili členové prezídia ing. Jan Jakubec, Václav Špilar a Václav Hrudka. Doplňující informace podal zástupce seskupení Pošumaví Jan Ničovský.

1(3 Zdeněk Masojídek předložil prezídiu důvody proč žádají o vytvoření Oblastního sdružení Chomutov. Z členů prezídia nebylo k žádosti seskupení Chomutov dotazů.

1/4 Tajemník svazu Antonín Polívka předložil prezídiu zaslané žádosti o vytvoření nových Oblastních sdružení pod názvem Pošumaví a Chomutov. Obě žádosti obsahují všechny dokumenty, které  vyžadující „Podmínky pro vznik Oblastního sdružení“.

1/5 Po obsáhlé a věcné diskusi ve které předložili svoje stanovisko členové prezídia ing. Václav Blažek, ing. Jan Jakubec, Václav Špilar, Václav Hrudka, RSDr. Zdenek Uherek a Antonín Polívka, prezídium rozhodlo následovně:

a)      Prezídium odsouhlasilo vznik nového Oblastního sdružení pod názvem Chomutov.

b)      Prezídium neodsouhlasilo vznik nového Oblastního sdružení pod názvem Pošumaví.

c)      Prezídium trvá na doporučení seskupení Pošumaví intenzivně jednat s Oblastním sdružením Domažlice o spojení v jeden celek.

 

2. Organizační záležitosti.

2/1 Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný informoval prezídium o současném stavu organizačního zabezpečení Evropské výstavy a úkolů, které již byly splněny. V současnosti je přihlášeno 12 států a očekává se účast ještě několika dalších. Na Evropské výstavě bude uspořádána i charitativní dražba přední chovatelů. Předal Českému a Moravskoslezskému sdružení obálky pro Oblastní sdružení, které obsahují 2x „Montážní lístek“, opravňující zástupce Oblastních sdružení, kteří povezou holuby na Celostátní výstavu ke vstupu na výstaviště ve středu, ve čtvrtek a v neděli při převzetí holubů po skončení Celostátní výstavy. Dále 2 vstupenky na Gala večer spojený s vyhodnocením Evropské výstavy.

2/2 Prezídium projednalo návrh Vítězslava Máchy o změně podmínek „Aukce holubů“ na webových stránkách svazu, který se týká možnosti pokračovat v dražbě i po jejím ukončení na některé z následně pořádaných akcích telefonicky, nebo přímo na pořádané akci. Prezídium tento návrh neodsouhlasilo z odůvodněním, že se na webových stránkách svazu jedná o přímou aukci.

2/3 Prezídium žádá předsedu posuzovatelské komise JUDr. Pavla Opatrného o rozšíření návrhu na perspektivní posuzovatele, kteří se účastní mezinárodního školení posuzovatelů u příležitosti Evropské výstavy do 30.12.2013

2/4 Prezídium přeje úspěšný a konstruktivní průběh zemským konferencím, které se budou konat: Moravskoslezského sdružení 29.11.2013 a Českého sdružení 30.11.2013.

 

Humpolec 26.11.2013

Zapsal: Polívka A.

 

 

                                                                                              Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                              prezident ČMS CHPH