Z á p i s

č. 2/2013

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 11.1.2013 v Hluku.

 

Přítomni: Ing. Jaroslav Novotný, Antonín Polívka, Ing. Václav Vorlíček, MVDr. Martin Polášek, František Strachota, Ing. Václav Švec, Václav Hrudka, Ing. Václav Blažek, Ing. Jan Jakubec

Omluveni: RSDr. Zdeněk Uherek.

Předseda ústřední revizní komise Ing. Miroslav Brož

Předseda sportovní komise Petr Husák

Předseda posuzovatelské komise JUDr. Pavel Opatrný

Pozvaní k jednání: Vítězslav Mácha, Ing. Václav Rasocha a Aleš Králík OS Beskydy

 

Program: Projednání žádosti předsedy ústřední revizní komise Ing. Miroslava Brože.

 

1/1 Schůzi zahájil Ing. Jaroslav Novotný v 16.00 hodin. Přečetl žádost předsedy ústřední revizní komise Ing. Miroslava Brože, kde žádá o zahájení disciplinárního řízení s členem Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů Alešem Králíkem z OS Beskydy, který se dle jeho názoru dopustil disciplinárního přestupku tím, že napsal a rozeslal dne 29.2.2012 pomlouvačný dopis týkající se jeho osoby, Ing. Václava Ranochy jako funkcionáře svazu a předního chovatele Vítězslava Máchy. Současně Ing. Brož zaslal materiály, které vyvracejí tvrzení Aleše Králíka, kdo rozbíjí OS Beskydy.

1/2 Ing. Jaroslav Novotný přečetl dopis Aleše Králíka, který je předmětem stížnosti, a který rozeslal předsedům ZO v OS Beskydy.

1/3  K projednávané žádosti se vyjádřili Ing. Miroslav Brož, Vítězslav Mácha, Ing. Václav Ranocha a Aleš Králík.

 

Rozhodnutí prezídia:

1. Prezídium konstatuje, že došlo k narušení mezilidských vztahů ze strany Aleše Králíka, že dopis lze jednoznačně posoudit jako pomluvu, což je přestupek postihovaný dle Disciplinárního řádu svazu .

2. Na základě § 6 odst. 3 Disciplinárního řádu předat toto řízení s Alešem Králíkem, pro nečinnost nižších orgánů, řídícímu výboru Moravskoslezského sdružení. Toto rozhodnutí je plně v intencích  § 5 odst. 3, kdy musí být disciplinárně trestanému členu umožněno odvolání proti rozhodnutí prvoinstančního orgánu.

 

 

Hluk 11.1.2013

Zapsal Polívka A.

 

 

 

                                                                                              Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                              prezident ČMS CHPH