Z á p i s

č. 1/2011

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 6.1.2011 v Hluku – sportovní hala.

 

Přítomni:  ing. Jaroslav Novotný, RSDr. Zdeněk Uherek, Josef Toušek, Petr Husák, Václav Špilar, ing. Jan Jakubec, Vladimír Bátěk, František Strachota, MVDr. Martin Polášek, Antonín Polívka, ing. Václav Vorlíček.

Nepřítomni: Jan Baláž, JUDr. Pavel Opatrný.

 

Program:        1. Projednání návrhů na změny svazových dokumentů, které budou předloženy

                            svazové konferenci k projednání a schválení.

                        2. Organizační zajištění svazové konference.

                        3. Cena kroužků na rok 2012.

                        4. Organizační záležitosti.

 

Schůzi zahájil prezident svazu ing. Jaroslav Novotný v 17.30 hodin.

 

1. Projednání návrhů na změny svazových dokumentů, které budou předloženy svazové

konferenci ke schválení

1/1 Navržené změny a doplnění Jednacího řádu byly schváleny a budou předloženy svazové konferenci k projednání a schválení.

1/2 Navržené změny a doplnění Disciplinárního řádu byly schváleny a budou předloženy svazové konferenci ke schválení.

1/3 Návrh Propozic celostátních soutěží na rok 2011. Návrh byl schválen a bude předložen svazové konferenci ke schválení.

Všechny tyto dokumenty obdrželi členové prezídia k prostudování před schůzí prezídia. 

1/4 Navržené změny a doplnění Závodního řádu. Prezídium projednalo písemně zaslané návrhy na změny a doplnění Závodního řádu ing. Václavem Vorlíčkem.  Schválené změny a doplnění, které prezídium odsouhlasilo, budou předloženy svazové konferenci ke schválení

1/5 Navržená změna ceníku holubů byla odsouhlasena, a bude předložena svazové konferenci ke schválení.

 

2. Organizační svazové konference.

2/1 Svazová konference se bude konat 7.1.2011 v Hluku restaurace na Tvrzi. Začátek podle zaslané pozvánky v 10.00 hodin. Konference proběhne podle navrženého programu uvedeného na pozvánce. Prostory včetně drobného občerstvení jsou zajištěny.

 

3. Cena kroužků na rok 2012.

3/1 Prezídium odsouhlasilo návrh ceny kroužků na rok 2012, který bude předložen svazové konferenci ke schválení. Cena kroužků na rok 2012 je navrhována 4,50 Kč.

 

4. Organizační záležitosti.

4/1 Prezídium odsouhlasilo delegaci Českomoravského svazu na Celostátní výstavu na Slovensko 14. a 15.1.2011 v Nitře. Prezident ing. Jaroslav Novotný a Vladimír Bátěk.

4/2 Prezídium schválilo změny oficiálního seznamu startovních míst:

-         zrušení startovního místa „Cheb – průmyslová zóna“

-         zrušení startovního místa „Lhota u Příbrami – Jalovčiny louky“

-         zrušení startovního místa „Vlašim – letiště v Hlavách“

-         nové startovní místo „Tatce – polní letiště“

4/3 Prezídium schválilo vznik nového oblastního sdružení „Český západ“ sloučením OS Plzeň a OS Klatovy. Předseda Ing. Václav Zikmund.

 

 

                                                                                                  Ing. Jaroslav Novotný

Hluk 6.1.2011 -  zapsal Polívka A.                                              prezident ČMS CHPH