Českomoravský svaz

chovatelů poštovních holubů  

- komise posuzovatelů -

Seznam aktivních posuzovatelů :

 

Výbor komise posuzovatelů :

JUDr. Pavel Opatrný, Selibov 38, 398 11 Protivín, tel. 607 811 233, opatrny.selibov@seznam.cz

RSDr. Zdeněk Uherek, Kopánky 1540, 686 01 Uher. Hradiště – Mařatice, 607 210 573, shell8062@iol.cz

Ing. Václav Kasal, Zvolenovská 650, 37341 Hluboká n/Vl, 776 617 111, vaclav.kasal@seznam.cz

Vladislav Novák, Ejpovice 140, 337 01 Rokycany, 739 156 663

Ing. Josef Vacek, Jiráskova 2, 350 02 Cheb, 739 022 742, josef_vacek@seznam.cz.

 

OS Tábor :

Oldřich Pecha, Lom 11, 391 01 Tábor – 777  719 401

 

OS Prácheň :

JUDr. Pavel Opatrný – viz shora

 

OS České Budějovice :

Ing. Václav Kasal – viz shora

 

OS Karlovy Vary :

Ing. Josef Vacek – viz shora

Josef Vacek st. Pelhřimov 38, 350 02 Cheb – 603 572 631

Oldřich Fiala, K Hájům 31, 350 02 Cheb – 605 081 936

 

OS Lidice :

Václav Slavík, Slivenec 10, 154 00 Praha 5 – 737 544 656

Vymazal Miroslav, 267 17 Mořina 165

Ing. Jan Konopčík, 274 01 Slaný-Kvíc 140

Tajč Bořivoj, 273 24 Velvary 547

 

OS Praha :

Hadrava Petr, Kouřimská 10, 130 00 Praha 3, 607 957 573

Ing. Herc František, Na Šejdru 532, 142 00 Praha 4 – 244 470 703

Kulík Přemysl, Sečská 1865/11, 100 00 Ptaha 10 – 602 342 498

 

OS Peruť :

Jan Jonáš, Štramberská 139, 107 00 Praha 10 – 723 303 357

 

OS Polabí :

Novotný Václav, Bezručova 351, 507 32 Kopidlno

 

OS Louny :

Toušek Josef, Neklanova 1800, 413 01 Roudnice nad Labem – 737 741 024

David Václav, Školní 412/8, 410 02 Lovosice

Ing. Fidrant Jiří, Pohořany 85, 411 11 Žitenice

Švarc Václav, Jižní 3190, 434 01 Most

 

OS Plzeň :

Vladislav Novák – viz shora

Prchal František, Rolnické nám. 2, 312 00 Plzeň – 605 543 998

Herzig Josef, Karlovarská 152, 323 00 Plzeň – 604 500 356

Brabec Miloslav, Dvořákova 370, 332 14 Chotěšov – 721 956 352

 

OS Hradec Králové :

Brun Vladimír, Alšova 773, 50346 Třebechovice pod Orebem

Fiala Zdenek, Vinice 16, 508 01 Hořice

Janda Jaroslav, Přátelství 124, 507 11 Valdice

Lukeš Zdeněk, Krásná Studánka 200, 400 01 Liberec 30

Pešek Josef, Březhradská 22, 503 32 Březhrad

Ing. Sadil Stanislav, Obvodní 62, 503 32 Březhrad , 602 244 211 / 495 454 260

Vild František, Dříteč 75, 533 05 Pardubice

 

 

OS Trutnov :

Brož František, Za řekou 119, 541 03 Trutnov

Janeček Jan, Petrovice 18, 517 21 Týniště nad Orlicí – 774 553 950

Lekeš Ludvík, 503 13 Přím

Syrovátko Milan, VŘSR 140, 552 03 Česká Skalice

Vojtěch Miroslav, 533 44 Staré Ždánice 169

 

OS Pardubice :

Veselý Luboš, Makov 116, 570 01 Litomyšl – 723 847 479

Sedlák Bohuslav, 566 01 Vysoké Mýto 240/II – 465 422 221

Trinkl Stanislav, Slatina 45, 565 45 Sruby – 732 324 476

 

Morava jih :

Ducháček Jan, 695 01 Hodonín, Měšťanská 30 - 724 176 681

Jagoš Josef, 696 63 Hroznová Lhota 159

Ištvánek František, 696 62 Strážnice, Ořechová 1400 – 606 325 520

Ingr Ivan, 697 01 Kyjov, Tyršova 159

Nekarda František, 696 63 Hroznová Lhota 104

Šulák Karel, Komenského 415, Dubňany – čekatel

RSDr. Zdeněk Uherek – viz shora

Gajdoš Josef, Babice 134, 687 03 – 739 224 997

Čevela Vladimír, 687 03 Babice 456

Kadlček Jaroslav, 687 62 Dolní Němčí 132 – 731 580 872

Ing. Vojtěšek Ladislav, 687 03 Hluk 587 – 720 464 977

Pěrka Jaroslav, Dolní Němčí 574

 

 

 

Morava – střed :

Jan Pavlíček, 675 71 Náměšť n/Oslavou, nám. Masaryka 917 – 568 623 179

Krška Alois, 664 84 Zastávka u Brna, Nerudova 74 – 725 710 890

Kadlečík Jiří, Dvořákova 516, 691 83 Drnholec – 606 590 968

Mareš Karel, Bolzánova 52, 669 02 Znojmo – 723143 853

Rubeš Oldřich, Smetanova 12, 669 02 Znojmo

Hanuš Ladislav, Vojtova 10, 639 00 Brno

Pospíšil Miroslav, Na Pískové cestě 63, 625 00 Brno

Probošt Bohumil, Palackého 137, 672 01 Moravský Krumlov

 

Morava sever :

Konopka Josef, Rámová 5/709, 735 35 Horní Suchá – 731 932 065

Kaša Miroslav, Na Parcelací 1424, 735 41 Petřvald

Marcalík Ivo, Fibichova 897, 735 81 Bohumín – 596 011 249

Hrbáč Daniel, Družební 116, 725 26 Ostrava Krásné Pole –

Mgr. Albrech Jiří, Zauliční 725/26, 725 26 Ostrava, Krásné Pole

Kavan Antonín, Pod Bílou horou 959, 742 21 Kopřivnice

Ing. Bauer Milan, Petra Bezruče 3, 748 01 Hlučín – 595 041 401

Kozelský Václav, Budovatelů 395, 747 64 Velká Polom – 776 251 349

Ing. Jaromír Výtisk, Hajkovická 469, 725 26 Ostraava, Krásné Pole – 777 073 365

Florián Pavel, Borová 99, 747 23 Bolatice

Krajčí Zdeněk, Rychvaldská 474, 735 14 Orlová Lutyně

Ditrich Adolf, Bernatkova 6, 710 00 Ostrava 5

Vaňhara Břetislav, Svoboda 454, 747 23 Štěpánkovice

Ing. Horák Zdeněk, Výšovice 25, 798 09 Vřesovice – 602 525 757

Ing. Rudolf Hrubý, Uničovská 9, 785 01 Štenberk605 317 372

 

 

 

 

Z á p i s

ze zasedání posuzovatelů konaného dne 2. - 3. října 2010 v Dolním Němčí.

 

Program : 1. Zahájení

                 2. Volba volební a návrhové komise

                 3. Kontrola usnesení z předchozích jednání

                 4. Vyhodnocení posuzování CV 2010 

                 5. Propozice CV 2011, posuzovatelé, zapisovatelé, náhradník

                 6. Praktické posuzování

                 7. Různé

                 8. Volby komise posuzovatelů

                 9. Usnesení, závěr

               10. Zkoušky posuzovatelů (čekatelů)

 

Přítomni : Posuzovatelé ze všech pásem, jmenovitě :K.V. –Vacek st. a ml., Trutnov – Lekeš L., Janeček ,

Opava – Vaňhara, Ing. Výtisk, D. Hrbáč,  Olomouc- Ing. Horák, Ing. Hrubý R., Karviná-Ostrava – Konopka, Tábor – Pecha Ol., Č.B. – Ing. Kasal, Pardubice – Ing. Sadil, Veselý L., U.H. – RSDr. Uherek, Pěrka,  Kadlček, J., Ing. Vojtěšek, Čevela, Gajdoš, Vysočina – Krška. Pavlíček, Znojmo – Kadlečík, Probošt, Plzeň – Vl. Novák, Prácheň –dr. Opatrný, Peruť –J. Jonáš, Beskydy – A. Kavan, Hodonín – Ducháček, Šulák, Fr. Ištvánek, Haná – Šimek, Domažlice – J. Herzig.

 

Jako hosté : Prezident ČMS Ing. Jaroslav Novotný

                     MVDr. Marián Raclavský

                     Ing. František Hajdůch – starosta obce Dolní Němčí

 

V úvodu jednání vystoupil starosta Ing. Hajdůch s přivítáním, seznámením s historií i současností obce. V závěru rozdány dárky jako upomínka na místo konání.

 

2. Přivítání přítomných, organizační věci, seznámení s programem – p. Opatrný. Předání řízení jednání Vl.

    Novákovi.

 

3. Volební komise : Ing. Hrubý, Ing. Kasal, Daniel Hrbáč

    Návrhová komise : Ing. Sadil, J. Gajdoš, L. Veselý. Komise jednohlasně schváleny.

 

Dále v programu vystoupil Ing. Novotný – prezident ČMS k otázkám : manko v účasti posuzovatelů na mezinárodním poli, výběr posuzovatelů, názor na výběr kolekce z hlediska jejich sjednocení  zejména typem, velikostí apod., výstavy standardních holubů. Zodpovídal široké spektrum dotazů, především k výběru kolekcí, posuzovatelů, účast standardů bez limitu na CV apod.  V průběhu této diskuze bylo hlasováno zda vystavovat standardy bez limitu ( 30 x pro, 3x proti). V úvahu byly brány postřehy ze zahraničních výstav a zejména z hlediska členské základny (aby standardáři nebyli nuceni odejít pod drobnochov).

 

4. Vyhodnocení CV provedl dr. Opatrný. Široká diskuze především k chápání průměrné bodové hodnoty

holuba v Česku a okolních státech. Zda od průměrné hodnoty přidávat či ubírat body. Závěr používat bodovou tabulku v co nejširším rozpětí, nutnost pořadatelů ponechat dostatek času k posouzení. Odpůrcům standardu zejména z řad funkcionářů ( i v prezidiu)  vysvětlit, že na všech olympiádách, evropských výstavách se vystavují dvě kategorie výkon a standard a ČMS musí být vděčno za každého člena ať už se jeho činnost zaměřuje jakýmkoli směrem.

Další otázkou je příprava holubů na výstavy. Mnohdy jsou přineseni holubi nepřipraveni „rovnou ze střechy“. Podnětem byla holubice Marka Skrbka, která jako účastnice olympiády na CV v dalším roce „neuspěla. Kontrolou bodování bylo zjištěno, že dostala stejné ohodnocení od všech posuzovatelů a všichni se shodli, že holubice byla poznamenána námahou na závodech.

 

5. Propozice CV 2011 – přednesl Vl. Novák. Zdůvodnění určení posuzovatelů před školením již zdůvodnil Ing. Novotný. Vzhledem k volebnímu roku a řadě dalších akcí, včetně projednání startů OS Polabí před ukončením sezony, bylo zasedání prezidia před naším školením. Jako náhradník byl zvolen Oldřich Pecha z OS Tábor. Čekatelé se CV zúčastní jako zapisovatelé. Ostatní zapisovatele dodá pořadatel.

 

6. Praktické posuzování.

Řídil dr. Uherek, rozdělil všechny přítomné do tří skupin s určenými vedoucími, Ing. Kasal, Vl. Novák a J. Gajdoš. Pořadateli byli doneseni holubi různé bodové kvality, ti se posoudili a porovnávalo se a vyhod-nocovalo jednotlivé posouzení. Každý zdůvodnil své známky v jednotlivých partiích. V tomto trendu se bude pokračovat i v dalších letech.

 

7. Různé.

    V letošním roce se diskuze v různém aktivně zúčastnili všichni přítomní. Projednávané okruhy : mezinárodní standard, jeho chápání, výstavy standardů bez limitu, oblastní výstavy, postoje některých funkcionářů, výběr kolekcí, nezastupitelnost standardu v kolekcí OS na CV a další aktuální otázky.

 

8. Volby komise posuzovatelů.

    Volby řídil předseda volební komise Ing. Rudolf Hrubý. Z pléna byli jako kandidáti navrženi : Ing. Kasal, dr. Uherek, Vl. Novák, Ing. Hrubý, dr. Opatrný, Ing. Výtisk, Josef Vacek ml., Veselý L. a Ing.

Sadil.

V tajné volbě byli zvoleni : RSDr. Uherek Zdeněk – 30 hlasů

                                             JUDr. Pavel Opatrný – 27 hlasů

                                             Ing. Václav Kasal – 20 hlasů

                                             Vladislav Novák – 22 hlasů

                                             Ing. Josef Vacek – 20 hlasů.

Funkci předsedy bude dále zastávat Pavel Opatrný. 

 

8. Posuzovatelské zkoušky – řídil Ing. Kasal. Zkoušky se skládaly z praktického posuzování, písemného testu a ústní zkoušky.  K závěrečné zkoušce nastoupili pouze dva čekatelé Ing. Josef Vacek a Miroslav Medal. Oba zkoušku úspěšně složili.

 

9. V různém, ne dosti dostatečně, bylo poděkováno pořadatelům školení dr. Uherkovi a celé rodině Jaroslava Kadlčka, kteří školení zajistili na vysoké úrovni. Za to vše ještě jednou velký dík.

 

10. Návrh usnesení přednesl předseda návrhové komise Ing. Sadil.

 

Schůze posuzovatelů

a)      Bere na vědomí : 

- kontrolu usnesení z posledních jednání sboru

- informaci prezidenta ČMS o spolupráci a vztazích  prezidia a sboru posuzovatelů, včetně podpo-

  ry kolekce standardu bez splnění limitu

-          vyhodnocení CV 2010

b)      Schvaluje :- posuzovatele na CV 2011 ve složení Ing. Kasal, Ing. Vojtěšek, Jan Jonáš, Vl. Novák, Břetislav Vańhara – náhradník Oldřich Pecha

-          provádět konečný výběr vítězné kolekce na CV za účelem jejího sjednocení bez ovlivňování daných bodových hodnot (prezident, zemští předsedové a dva z posuzovatelů)

-          volbu komise posuzovatelů Judr. Opatrný – předseda, dr. Uherek, Ing. Kasal, Vl. Novák, Ing. Vacek.

 

c)      Doporučuje : - prezidiu ČMS zařadit na CV 2011kategorii standard bez limitu – výběr kolekce cestou OS

-          Na prezidiu prosadit , aby v propozicích CV 2012 a následujících byla stanovena nezastupitelnost kategorie standard H + HE v kolekcích OS.

 

V Selibově dne 7. října 2010                                            zapsal : dr. Opatrný

 

Pozn. :  V pátek po skončení posuzování CV se sejdou posuzovatelé ke krátké schůzi a vyhodnocení posuzování.