Zápis č.2/2014

 

ze schůze ÚRK ČHS CHPH, konané dne 22.2.2014 ve Stříteži u Jihlavy

 

 

Přítomni:Ing. Miroslav Brož,Ph.D-předseda ÚRK

                   p. Vaclav Kratochvil      

                   p. Lubomír Becha

                Ing. Václav Ranocha

                Ing. Jan Jakubec-pokladník ČMS

                   p.  Oldřich Svoboda- jako host

Omluven:   p. Jaroslav Neděla

 

Program jednání:

 

Na programu schůze byl jediný bod a to kontrola finančního hospodaření a výsledku EV PH v Brně, což patří ještě do funkčního období stávající ÚRK.

Byla provedena kontrola některých položek a bylo konstatováno, že doklady jsou v pořádku a zisk 64 420 Kč je velmi dobrý.

 

 

                                                         

                                                                                           Ing. Miroslav Brož, Ph.D.

                                                                                           předseda ÚRK CHPH

 

 

 

 

 

.