Z á p i s

č.  4/2013

 

z ustavující schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů, holubů konané dne 29.listopadu 2013 v 17.00 hod. v Olomouci, hotel „Hesperia“

 

Přítomni:        ŘV:      RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Jaroslav Novotný,  Ing. Václav Švec, MVDr. Martin Polášek

                                   Aleš Truhlář, Marek Skrbek, František Hradil

                        RK:      František Zeman – předseda

                        Hosté: předsedové, nebo zástupci všech 16ti OS

           

Schůzi zahájil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek, který ji dále řídil dle následujícího programu:

 

Program:        1.         Rozdělení funkcí v ŘV MSS pro období 2014-2016

 

1.      Rozdělení funkcí v ŘV MSS

-     ŘV MSS na své ustavující schůzi rozhodl o následujícím rozdělení funkcí pro funkční období 2014-2016:

      předseda:                   RSDr. Zdeněk Uherek

      místopředseda:          Ing. Jaroslav Novotný

      tajemník:                     MVDr. Martin Polášek

      pokladník:                   Ing. Václav Švec

      člen:                            Marek Skrbek

      člen:                            Aleš Truhlář

      člen:                            František Hradil

-     funkci výcvikáře MSS bude vykonávat Ing. Jaroslav Novotný

 

 

 

 

V Olomouci dne 29.10.2013

Zapsal: MVDr. Martin Polášek                                                             

                                                                                                                       RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                                       předseda MSS CHPH