Z á p i s

č.  2/2011

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 22.3.2011 v 17.00 hod. v Holešově, restaurace „Cukrovar“

 

Přítomni:        ŘV:      RSDr.Zdeněk Uherek, Ing.Jaroslav Novotný, Antonín Polívka, Jindřich Swaczyna,

                                   Ing.Václav Švec,  MVDr.Martin Polášek, František Strachota

Omluveni:      RK:      Ing.Miroslav Brož, Ph.D. – předseda

Hosté:                        Josef Kutra

           

Schůzi zahájil a řídil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek dle následujícího programu:

 

Program:        1.         Kontrola úkolů ze zápisu 1/2011

2.                  Přeprava na závody MMDT 2011, počty holubů

3.                  Stanovisko ŘV MSS k propozicím Intermistrovství

4.                  Organizační záležitosti

 

1.      Kontrola úkolů ze zápisu 1/2011

-     Předseda ŘV MSS RSDr. Zdeněk Uherek provedl kontrolu úkolů vyplývajících z minulé

      schůze ŘV MSS. Všechny úkoly byly splněny.

     

2.      Přeprava na závody MMDT v roce 2011

-     MVDr.Polášek předložil členům ŘV kompletní počty nahlášených holubů na závody MMDT.

-     na jejich základě a s přihlédnutím k nákladům na přepravu rozhodl ŘV takto:

-     Zemský závod Oostende - nahlášeno 4000 holubů – přeprava se uskuteční pouze jedním přepravním prostředkem – přepravcem bude OS Uh.Hradiště

-     zemský závod Brusel – nahlášeno 4650 holubů – přeprava bude zajištěna dvěma přepravními prostředky – přepravce pro pásmo Sever + OS Haná a Uničov bude OS Opava, přepravce pro pásma Jih a Západ + OS Zlín bude OS Hodonín

-     ceny za přepravovaného holuba na ZZ budou oznámeny na jarní zemské konferenci

-     pásmové závody v MMDT – přepravu si zajišťují jednotlivá pásma samostatně:

      -           přepravce pro pásmo Západ:OS Uh.Hradiště -        závody Aachen 1, Aachen 2

      -           přepravce pro pásmo Jih:      OS Hodonín -             závody Plaidt 1, Plaidt 2

      -           přepravce pro pásmo Střed:  OS Zlín -                     závody Mayen, Leverkusen

      -           přepravce pro pásmo Sever: OS Opava -                závody Koblenz, Aschaffenburg

 

3.      Stanovisko ŘV MSS k propozicím Intermistrovství

-          ŘV MSS do dnešního dne neobdržel od organizátorů Intermistrovství propozice, které by byly v souladu se základními dokumenty svazu a propozicemi MSS. Stanovisko ŘV MSS vydané v zápise č.1/2011 proto trvá.

-          ŘV MSS se distancuje od propozic Intermistrovství vydaných v časopise „Letu Zdar“ a konstatuje, že uvedené propozice nejsou v souladu s rozhodnutím ZK a ŘV a jsou tedy neplatné. Jejich zveřejnění v časopise Letu Zdar je pro chovatelskou veřejnost matoucí.

 

4.      Organizační záležitosti

-          Ing.Jaroslav Novotný upozorňuje jednotlivá OS, že je nutné zaslat na jeho adresu přeměřené  souřadnice doletových míst chovatelů dle systému Mapy cz. a rovněž zaslat schválené závodní plány pro rok 2011 - termín do 31.3.2011

-          ŘV MSS rozhodl, že nevyzvednuté poháry z výstav pořádaných MSS propadají ve prospěch pořadatele a budou použity na ocenění soutěží MSS v dalších letech.

-          ŘV MSS schválil žádosti o vydávání společných výsledků u následujících OS:

OS Jižní Morava společně s OZ Senica (SK), OS Opava společně s OS Hlučín-Slezsko, OS Třinec společně s OS Karviná-Ostrava, OS Brno společně s OS Brno-venkov

-          ŘV MSS připomíná předsedům OS změnu termínu konání jarní zemské konference 1.4.2011

 

 

V Holešově dne 22.3..2011

Zapsal: MVDr.Martin Polášek                                                                        RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                                       předseda MSS CHPH