Z á p i s

č. 7/2010

 

 

ze schůze Řídícího výboru Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů

/MSS CHPH/, konané dne 26.11.2010 v Olomouci, hotel Hesperia.

 

Přítomni: RSDr. Zdeněk Uherek, Antonín Polívka, ing. Jaroslav Novotný, ing. Václav Švec, MVDr. Martin Polášek, František Strachota, Jindřich Swaczyna.

 

Program:            1. Rozdělení funkcí v nově zvoleném řídícím výboru

                        2. Příprava Celostátní výstavy 2011 v Hluku

 

Schůzi zahájil předseda Moravskoslezského sdružení poštovních holubů RSDr. Zdeněk Uherek v 20.00 hodin.

 

1. Rozdělení funkcí v nově zvoleném řídícím výboru.

RSDr. Zdeněk Uherek navrhl rozdělení funkcí na volební období 2010 – 2013.

Předseda:                                             RSDr. Zdeněk Uherek

Místopředseda:                                    Antonín Polívka

Tajemník                                              MVDr. Martin Polášek

Pokladník- vedení účtu                   ing. Václav Švec

Výcvikář:                                             ing. Jaroslav Novotný

Člen                                                     František Strachota

Člen                                                     Jindřich Swaczyna

Pokladník  ing. Václav Švec je oprávněn disponovat s finančními prostředky Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních chovatelů..

 

2. Příprava Celostátní výstavy 2011 v Hluku.

Organizační tým jmenovaný řídícím výborem se sejde začátkem prosince ve sportovní hale v Hluku.

 

Olomouc 26.11.2010

 

Zapsal: Antonín Polívka

 

 

                                                                                                RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                předseda MSS CHPH