Z á p i s

č.  3/2010

 

z mimořádné schůze řídícího výboru Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 27.4.2010 v 17.00 hod. v Brně-Líšni, restaurace zámek „Belcredi

 

Přítomni:        ŘV:      RSDr.Zdeněk Uherek, Ing.Jaroslav Novotný, Antonín Polívka,

Jindřich Swaczyna,

MVDr.Martin Polášek

                        RK:      Ing.Ludvík Bukva – předseda

                        Hosté: Ing.Ludvík Pešek, Dalibor Macháček, Roman Ryšavý, Ing.Stanislav Matuška,

 Josef Večeřa

Omluveni:      ŘV:      Ing.Oldřich Planka, František Strachota, Vladimír Bátěk

 

 

Program:        1.         Stížnost ZO Šternberk 0334

2.                  Organizační záležitosti

 

Předseda MSS RSDr. Zdeněk Uherek zahájil mimořádnou schůzi a přivítal pozvané zástupce

OS Uničov, ZO Šternberk 0234 a ZO Šternberk 0334.

 

1.  Stížnost ZO Šternberk 0334

ZO Šternberk 0334 podala k ŘV MSS stížnost ohledně rozdělení boxů v OS Uničov mezi ZO Šternberk 0234 a nově vzniklou ZO Šternberk 0334. Ing. Novotný vypracoval podrobnou zprávu ohledně závodících chovatelů, počtu nasazovaných holubů a průměrů na box v ZO Šternberk v roce 2009. Dle této zprávy, kterou ŘV považuje za objektivní, je stížnost ZO Šternberk 0334 oprávněná a rozdělení boxů mezi těmito organizacemi je výrazně diskriminační.

 

ŘV po důkladném projednání všech okolností vzniku ZO Šternberk 0334, vyjádření zástupců obou ZO a předsedy OS Ing. Peška rozhodl ŘV takto:

 

a)      ZO Šternberk 0234 na základě příslibu zástupců projedná v ZO předání jednoho boxu do ZO Šternberk 0334.

b)      O výsledku jednání bude ZO Šternberk 0234 informovat tajemníka MSS MVDr.Martina Poláška do 3.5.2010.

c)      Pokud nedojde k dohodě v ZO Šternberk 0234 a přesun boxu se neuskuteční, ŘV MSS ukládá výboru OS Uničov zajistit předání dvou boxů pro ZO Šternberk 0334 na celkový počet osm.

 

2.  Organizační záležitosti

-     Jelikož se OS Uh.Hradiště bude s konečnou platností účastnit celého programu Intermistrovství (včetně závodu Brussel), tak ŘV MSS upřesňuje složení regionů pro ZZ Brussel (viz. zápis 2/2010):

o        Region 1: OS Beskydy, OS Karviná-Ostrava, OS Třinec, OS Opava, OS Uničov, OS Hlučín-Slezsko, OS Haná-Olomouc, OS Valašsko a OS Uh.Hradiště

o        Region 2: OS Zlín, OS Brno, OS Brno-venkov, OS Hodonín, OS J.Morava, OS Vysočina, OS Znojmo     

o        Toto složení je definitivní a již nebudou probíhat žádné změny.

-          ŘV MSS rovněž upřesňuje zajištění přepravy pro ZZ Oostende a ZZ Brussel (viz.zápis 2/2010)

o        Na ZZ Oostende přepraví kamion OS Opava tyto OS:

Beskydy, Karviná-Ostrava, Třinec, Opava, Uničov, Hlučín-Slezsko, Haná-Olomouc

a  Valašsko

o        Na ZZ Oostende přepraví kamion OS Hodonín tyto OS:

Zlín, Brno, Brno-venkov, Hodonín, J.Morava, Vysočina, Znojmo a Uh.Hradiště

o        Na ZZ Brussel přepraví kamion OS Opava tyto OS:

Beskydy, Karviná-Ostrava, Třinec, Opava, Uničov, Hlučín-Slezsko, Haná-Olomouc,

Valašsko a Uh.Hradiště

o        Na ZZ Brussel přepraví kamion OS Hodonín tyto OS:

Zlín, Brno, Brno-venkov, Hodonín, J.Morava, Vysočina a Znojmo

-          Ing.Oldřich Planka vypracoval rozdělení mezioblastních kontrol, který předal ŘV. Toto rozdělení je pro jednotlivá OS závazné a bude rozesláno na všechny předsedy spolu s tímto zápisem.

 

 

 

 

 

V Brně 27.4.2010

zapsal: MVDr.Martin Polášek

 

 

Přílohy:

Rozdělení mezioblastních kontrol

Rozdělení boxů mezi ZO Šternberk

 

 

 

 

                                                                                              RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                              předseda MSS CHPH