Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

Moravskoslezské sdružení

SekretariátVančurova 54, 615 00 Brno                                                       IČO 71248111

tel. 585954028                                                                                            č.úč.195518001/0300

 

Zápis ŘV 4/2006

 

ze schůze řídícího výboru (ŘV) MSS CHPH, konané dne 3.10.2006 v 15.00 hod. v Brně-Líšni, restaurace zámek „Belcredi“

 

Přítomni:  ŘV - Ing.Novotný J., Polívka A., Strachota F., Swaczyna J., Drápal C.,Bátěk V.

                  RK – Ing.Kusák T. - předseda  

Nepřítomni:  ŘV – Mareš K.               

 

Schůzi zahájil a řídil Ing. Novotný za omluveného předsedu MSS CHPH K. Mareše dle následujícího programu.     

 

Program:

1.Rezignace předsedy MSS

2.Zhodnocení závodní sezóny 2006

3.Různé org. záležitosti

4.Závodní plán DT 2007 - návrh

5.Žádost o přezkoumání kontroly v OS Uh. Hradiště

 

1. Rezignace předsedy MSS

1.1       Předseda MSS Karel Mareš oznámil ŘV MSS, že se rozhodl odstoupit z funkce předsedy MSS na podzimní zemské konferenci MSS.Obsazení funkce předsedy MSS bude řešena na podzimní zemské konferenci. Návrhy na obsazení funkce předsedy si připraví předsedové OS. ŘV MSS zvolil jako zastupujícího předsedu do ZK Ing. Novotného.

          

2. Zhodnocení závodní sezóny 2006

2.1   Hlášení doletu prvních 1-20 PH na DT. Nebyli hlášení a nebudou oceněni:

Koblenz – 1 PH (Fuksa VL.-ZL)

Oostende – 3 PH (Kučerová-BK,Becha-VY,Hauer-HA)

Harlingen – 1 PH (Šrahůlek - HO)

2.2   Kontroly dle ZŘ nesplnily OS a zaplatí sankci 500,- Kč: Vysočina, Uh.Hradiště, Znojmo, Opava, Valašsko, Haná.

2.3   ŘV MSS schválil pořadí soutěží MSS 2006. Ocenění soutěží zajištěno, podklady Ing.Ranochovi budou předány do 15.10.2006.

2.4   Výsledky (ročenky) MSS DT jsou vytištěny a distribuovány na OS CHPH.

 

3. Různé org. záležitosti

3.1     Manažerský tým k CV 2007 se pravidelně schází a nejsou problémy se zajišťováním CV.

3.2     Součást CV - vzorový holubník do cca. 100 tis. Kč bude osazen 5 páry chovných PH. ŘV rozhodl oslovit za účelem získání chovných PH chovatele: Ing.Ranocha, Škovran, Oharek, MVDr.Polášek, Večeřa, Ondráček, Uherek R., Ivan L. ml.. Jmenovaní chovatelé budou osloveni osobním dopisem.

3.3     U příležitosti CV budou vydány svazové odznaky, které budou distribuovány se vstupenkou na CV.

3.4     EKS Vision – výrobce PLR, připomínky budou předány výrobci do 10.10.2006. Závady jsou prozatím jen v softwaru.

3.5     Výcvikář MSS Ing.Novotný vypracoval test pro vedoucí zasazovacích středisek (ZS). Test obdrží předsedové OS. Přezkoušení z testu se podrobí všichni vedoucí ZS.

3.6     Výcviková komise ČMS zvolila svého nového předsedu, kterým se stal P. Husák z ČS CHPH.

3.7     OS CHPH ,které ještě neuhradily kroužky a záv. gumičky 2007 proveďte obratem!

3.8     Podzimní zemská konference MSS se uskuteční 27.10.2006 (pátek) v Olomouci v 17.00 hod., hotel Hesperia.

 

4. Závodní plán DT 2007 - návrh

4.1  ŘV MSS navrhuje klasický závodní plán a dodržet střídání (Harlingen – Brusel):

    Koblenz

         Ostende

         Oldenburg

         Brusel

4.2  Starty – pro starty platí dodržet podmínky dohodnuté pro sezonu 2006.

 

5. Žádost o přezkoumání kontroly v OS Uh. Hradiště

5.1 Na základě podnětu předsedy RK Ing.Kusáka se ukládá OS Uh. Hradiště, aby její ZO měla platná razítka ČMS s iniciály ZO dle vzoru, který OS obdrželo od tajemníka svazu.

5.2 Pokud ŘV MSS obdrží řádné odvolání (razítka,podpisy) proti rozhodnutí OS Uh. Hradiště, bude ŘV MSS řešit.

5.3 ŘV MSS ukládá OS Uh. Hradiště zaslat kopii volebního zápisu z konference OS na tajemníka MSS.

 

 

 

 

Zapsal:Bátěk Vlad., tajemník MSS CHPH  

 

 

                                                                                     Karel Mareš

                                                                              předseda MSS CHPH