Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

Moravskoslezské sdružení

   

Zápis ŘV 3/2006

 

ze schůze řídícího výboru (ŘV) MSS CHPH , konané dne 24.7.2006 v 15.00 hod. v Brně-Líšni,restaurace zámek „Belcredi“

 

Přítomni:  ŘV - Ing.Novotný J.,Polívka A.,Strachota F.,Swaczyna  J.,Drápal C.,Bátěk V. 

                 

Nepřítomni:  ŘV – Mareš K.               

 

Schůzi zahájil a řídil Ing. Novotný za omluveného předsedu MSS CHPH K. Mareše dle následujícího programu.       

 

Program:

1.Příprava CV 2006

2.Výběrové řízení na ocenění soutěží MSS 2006

3.Zhodnoceni DT MSS 2006

4.Příprava závodu Harlingen

5.Různé

 

1. Příprava CV 2006

1.1        Pořadatelem CV je prezidium ČMS CHPH.Výstavu bude zajišťovat pořadatelský tým pověřený ČMS pod vedením RSDr. Uherka Zdeňka.Za sestavení týmu odpovídá vedoucí RSDr. Uherek.Část týmu bude delegovat ŘV MSS.

1.2        Prezident ČMS vypracuje informační dopis k CV na předsedy OS a požádá OS o pomoc při zajišťování sponzorů CV.

1.3        CV bude dvoudenní.Byla vystavena objednávka na zajištění haly od čtvrtka do neděle.

1.4        Výstava bude reprezentativní ,večírek,vyhodnocení,atd.Je počítáno i s účastí manželek chovatelů.

1.5        Pozvání na CV obdrží i prezidenti okolních států jako např.Slovenska,Polska,Rakouska, apod.

          

2. Výběrové řízení na ocenění 2006

2.1    ŘV MSS oslovil celkem 5 firem.Odpověděly a podaly nabídku 3 firmy (J.Kertész,Ing. Ranocha,Olympia).

2.2     ŘV MSS detailně probral a zhodnotil jednotlivé nabídky. 

2.3     ŘV MSS vybral z podaných nabídek nabídku Ing. Ranochy na zajištění ocenění MSS 2006.

 

3. Zhodnoceni DT MSS 2006

3.1   Závody Koblenz + Oldenburg byly bezproblémové.Ostende velmi těžký závod, 6 dnů trvání , znehodnocen silným východním větrem na území Německa , nejtěžší Ostende v celé historii.

3.2        Kontroly DT 2006 provedla a zaslala protokoly OS:

Koblenz – ZL

Ostende – BR,BE,HO,BK

Oldenburg – TŘ,JM

 

4. Příprava závodu Harlingen

4.1   ŘV MSS bude považovat za extrémní podmínky teplotu nad 30°C ve střední Evropě a protivítr 16 km/hod.V podstatě opakování extrémních podmínek na Ostende.V takovém případě by byl závod zkrácen a proveden start v Groningenu cca 800 km.

4.2    Ve čtvrtek 27.7. 2006 provede výcvikář MSS Ing.Novotný konzultaci s koordinátory pásem pány Swaczynou ,MVDr. Poláškem ,Drápalem.

 

5. Různé

5.1  ŘV MSS konzultoval propozice celostátních soutěží , které zvýhodňují silné chovatele (vysoké počty mistrů 10/7 apod.).ŘV se přiklání ke snížení počtu mistrů tak jak je běžné v soutěžích MSS 3/3,5/4 apod.Možnost uspět bude mít většina chovatelů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:Bátěk Vlad.,tajemník MSS CHPH                                                     Karel Mareš

                                                                                                                předseda MSS CHPH