Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

Moravskoslezské sdružení

 

Zápis ŘV 2/2006

 

ze schůze řídícího výboru (ŘV) MSS CHPH, konané dne 25.4.2006 v 16.00 hod. v Brně-Líšni, restaurace zámek „Belcredi“

 

Přítomni:  ŘV - Ing.Novotný J., Polívka A., Strachota, F.,Swaczyna J., Drápal C., Bátěk V. 

                 

Nepřítomni:  ŘV – Mareš K.               

 

Schůzi zahájil a řídil Ing. Novotný za omluveného předsedu MSS CHPH K. Mareše dle následujícího programu.       

 

Program:

1.Sestavení pořadatelského týmu CV Hluk

2.Různé

 

1. Sestavení pořadatelského týmu CV Hluk

1.1        ŘV MSS se shodl , že pořadatelský tým musí být zárukou vyšší kvality všech služeb souvisejících s pořádáním CV. Šéf týmu by měl být z OS Uh. Hradiště, protože Hluk přináleží územně k OS Uherské Hradiště – není však podmínkou. Pořadatelský tým by měl být v základě stále stejný. Členy týmu budou cca 4 členové prezidia.  

1.2        Za ŘV MSS byli jmenováni 3 členové, kteří budou komunikovat s pořadatelským týmem a to:Ing. Novotný, A. Polívka, C. Drápal.

1.3        Odpovědnou osobou za ZŘ, která bude mít na starost vstupné byl jmenován Fr. Strachota.

1.4        Přizvaný člen OS Uh. Hradiště Ing. Ondrušek se na jednání nedostavil.

1.5        Tříčlenný tým za ŘV (Ing. Novotný, A. Polívka, C. Drápal.) má mandát ŘV MSS, aby dál jednal ve věci sestavení pořadatelského týmu pro pořádání CV.

          

2. Různé

2.1    Výcvikář MSS Ing. Novotný zpracoval plán kontrol na DT MSS:

 

Koblenz: Vysočina , Uh. Hradiště , Zlín , Beskydy

Ostende: Hodonín , Brno , B. Karpaty , Hlučín

Oldenburg: Znojmo , J. Morava , Uničov , Opava , Třinec

Harlingen: Brno-venkov , Haná , Karviná-Ostrava , Valašsko

 

Kontroly v souladu se ZŘ je nutno zaměřit na úspěšné chovatele na DT při doletu! Kopie protokolu o kontrole zaslat:1x výcvikář MSS, 1x výsvikář OS ,1x chovatel

2.2     ŘV MSS zpracoval a rozeslal poptávku na ocenění výstavy MSS. Poptávku obdržely fy:Ranocha, Mácha, Matuška, Kertész, Kondrys.

2.3     Zahraniční závody v závislosti na ptačí chřipce mohou být uvolněny dle informací SVS asi v průběhu 05/2006.

 

 

 

Zapsal:Bátěk Vlad.,tajemník MSS CHPH                                                     Karel Mareš

                                                                                                                předseda MSS CHPH