Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

Moravskoslezské sdružení

 

Zápis ŘV 1/2006

 

ze schůze řídícího výboru (ŘV) MSS CHPH , konané dne 17.2.2006 v 15.30 hod. v Brně-Líšni,restaurace zámek „Belcredi“

 

Přítomni:  ŘV - Mareš K.,Ing. Novotný J.,Polívka A.,Strachota F.,Swaczyna J.,Bátěk V. 

                  RK – Ing. Kusák T.

 

Nepřítomni:ŘV – Drápal C.               

 

Schůzi zahájil a řídil předseda MSS CHPH Mareš K. dle následujícího programu.      

 

Program:

1.Příprava jarní zemské konference (ZK) MSS CHPH

2.Návrh rozpočtu na rok 2006

3.Různé org. záležitosti

 

1. Příprava jarní zemské konference (ZK) MSS CHPH

1.1        Jarní zemská konference MSS CHPH se uskuteční dne 31.3.2006 (pátek) v 16:30 hod v Olomouci , hotel „Hesperia“.

1.2        Po diskusi byl odsouhlasen následující program ZK:

        1.  Volba návrhové komise

        2.  Kontrola usnesení podzimní ZK

        3.  Zhodnocení soutěží 2005

        4.  Výsledek hospodaření

        5.  Zpráva revizní komise

        6.  Rozpočet na rok 2006

        7.  Závodní sezona 2006

        8.  Výstavy 2006

        9.  Různé

      10. Usnesení ZK

          

2. Návrh rozpočtu na rok 2006

2.1 Návrh rozpočtu bude vycházet z rozpočtu roku 2005.Rozpočet bude jarní zemské konferenci navržen jako přebytkový ve výši cca +10.000,-Kč.

 

3. Různé org. záležitosti

3.1        Stávající omezení k ptačí chřipce platná od 21.2.2006 zakazují CHPH výstavy a závody ze zahraničí.Závody v rámci ČR jsou prozatím povoleny.

3.2        Závodní plány předloží OS na výcvikáře MSS do jarní zemské konference MSS tj. 31.3.2006 (po zasedání prezídia ČMS 11.3.2006).

3.3        Informace ze zasedání výcvikové komise (VK) přednesl Ing. Novotný.ŘV navrhuje vyhodnocovat soutěže celostátní v pásmech v konkurenci nejméně 50 závodících členů (VK navrhuje 40 záv. členů).

3.4        Na členství ve výcvikové komisi bude na jarní ZK MSS rezignovat Ing. Novotný.Jarní ZK MSS schválí náhradníka.

3.5        Plán kontrol mistrovství DT MSS bude projednán na jarní ZK.Kontroly musí být prováděny u špičkových chovatelů mistrovství dlouhých tratí.Formuláře provádění kontrol jsou přílohou nového ZŘ.

3.6        Formuláře hlášení doletu prvních PH z DT připraví výcvikář MSS Ing. Novotný a předá na OS CHPH.Koordinátor za OS vyplněný formulář hlášení doletu odešle první pracovní den po doletu závodu na výcvikáře MSS Ing. Novotného.

3.7        ŘV projednal stav pohledávek OS vůči MSS.Dlužníky stále jsou OS Vysočina 3340,- + 3000,-;OS Beskydy 4600,-;OS Třinec 600,- Kč.ŘV rozhodl, že dlužníci , kteří nepředloží doklady o zaplacení na jarní ZK budou zveřejněni v IZ „Poštovní holub“ a o dalším postupu rozhodne jarní ZK.

3.8        Sumáře evidence PH na rok 2006 do 31.1.2006 nepředložilo OS Třinec!Předseda OS Třinec sjedná nápravu obratem a zašle na tajemníka MSS.

3.9        Počty elektronických konstatovacích sytému (EKS) nenahlásilo stále OS Hlučín a OS Bíle Karpaty.Předsedové OS nahlásí obratem na tajemníka MSS.

3.10    ŘV MSS pověřuje Ing. Novotného oslovením 5 firem poptávkou ocenění soutěží MSS pro rok 2006.

3.11    OS nahlásí počty přihlášených PH na závody DT 2006.Termín do 15.3.2006 na tajemníka MSS.

3.12    Zájemci o přepravu DT se rovněž nahlásí v termínu do 15.3.2006 na tajemníka MSS.

3.13    Termínový kalendář výstav 2006:

25.11.2006 Celomoravská výstava,poř.OS B. Karpaty

  4.11.2006 Výstava Jih

  4.11.2006 Výstava Sever

         ?        Výstava Střed   

3.14    Celostátní výstava 2007 (pořadatel MSS).Platí pořadí dle dat uplatněných žádostí o pořadatelství:OS Bílé Karpaty,Uh. Hradiště,Hodonín (viz. zápis ZK 1/2003).

3.15    ŘV MSS doporučuje OS B. Karpaty vybrat si pořadatelství z výstav Celomoravské 2006 a Celostátní 2007.Svoje stanovisko sdělí na jarní ZK.

3.16    Podzimní zemská konference je plánována na termín 27.10.2006 (pátek) v Olomouci.

 

 

 

 

Zapsal:Bátěk Vlad.,tajemník MSS CHPH                                                     Karel Mareš

                                                                                                                předseda MSS CHPH