Zápis ŘV 3/2005

 

ze schůze řídícího výboru MSS CHPH, konané dne 12.10.2005 v 17.00 hod. v Brně-Líšni, restaurace zámek „Belcredi“

 

Přítomni: ŘV - Mareš K., Ing. Novotný J., Polívka A., Strachota F., Swaczyna J., Bátěk V. 

                RK – Ing. Kusák T.               

 

Schůzi zahájil a řídil předseda MSS CHPH Mareš K. dle následujícího programu.      

 

Program:

1.Příprava podzimní zemské konference MSS CHPH

2.Celostátní soutěže MSS  2005

3.Informace o hospodaření MSS

4.Různé

 

1. Příprava podzimní zemské konference MSS CHPH

1.1  Po diskusi ŘV MSS byl odsouhlasen následující program podzimní zemské konference MSS:

1.Úvodní informace předsedy

2.Kontrola usnesení z jarní zemské konference MSS

3.Zprávy funkcionářů – předseda, výcvikář, tajemník

4.Informace tajemníka ČMS CHPH

5.Výstavy 2005

6.Závodní plán 2006

7.Doplňující volba do ŘV MSS

8.Různé

9.Usnesení ZK MSS

1.2 Podzimní zemská konference MSS CHPH se uskuteční dne 11.11.2005 (pátek) v 16.30 hod. v Olomouci, hotel „Hesperia“.

          

2. Celostátní soutěže MSS  2005

2.1 Termíny hlášení byly dodrženy, soutěže jsou zpracovány.

2.2 ŘV MSS odsouhlasil oficiální pořadí celostátních soutěží v rámci MSS 2005. Výsledky soutěží jsou umístěny na internetu.

2.3 Vyhodnocení soutěží MSS bude dle rozpočtu v cenně 65 000 ,- Kč. Nenahlášení PH nebudou oceněni.

2.4 Ocenění zajistí dle rozhodnutí ŘV po dobrých zkušenostech z let předcházejících firma Sporthobby – p.Kertész. 

 

3. Informace o hospodaření MSS

3.1  Platby za rodové kroužky a závodní gumičky nejsou ukončeny.

3.2  Záloha na ČMS CHPH za rodové kroužky a závodní gumičky byla uhrazena ve výši 600.000 ,- Kč.

3.3  Příjmy a výdaje MSS CHPH probíhají v souladu se schváleným rozpočtem MSS 2005.

 

4. Různé

4.1 Závodní řád – došlé připomínky od moravských OS k ZŘ byly zpracovány a bude o nich hlasováno na svazové konferenci ČMS CHPH.

4.2 Hlášení doletů z DT MSS – výcvikář MSS zpracuje formulář hlášení a koordinátor za OS bude tento vyplněný formulář zasílat na výcvikáře MSS. Před několika lety byla tato zásada již praktikována!

4.3 Závodní plán 2006:  17.6.  Koblenz       3/3

                                       1.7.  Oostende     3/3

                                     15.7.  Oldenburg    3/3

                                     29.7.  Harlingen      3/3

      ŘV MSS doporučuje u závodů Oostende, Harlingen start provést tak, aby převážná většina vítězů přilétla 1. den. Pokud to nebude reálné vzhledem k počasí provést start tak, aby většina vítězů přilétla 2.den.

4.4 Žádost OS Svitavy o začlenění do mistrovství DT MSS.ŘV MSS souhlasí a doporučuje žádost k projednání zemské konferenci MSS 11.11.2005 v Olomouci.ŘV MSS upozorňuje, že chovatelé OS Svitavy by nebyli oceněni, protože nejsou řádnými členy MSS CHPH. Přeprava PH by byla řešena později s tím, že OS sdělí počty přepravovaných PH na jednotlivé závody.

4.5 Termíny výstav – jsou uvedeny v zápise ZK 1/2005, dle ŘV MSS jsou vyhovující.

4.6 ŘV MSS rozhodl o podobě výstavní karty na celomoravskou výstavu. Výstavní karta je umístěna na internetu od 14.10.2005.

4.7 Přihlášky o pořadatelství CV v letech 2007 a 2008 na Moravě. O pořadateli rozhodne ČMS CHPH na návrh MSS CHPH. Zájemci o pořadatelství přihlášky zašlete na tajemníka MSS.

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Bátěk Vlad., tajemník MSS CHPH                                                     Karel Mareš

                                                                                                                předseda MSS CHPH