Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

Moravskoslezské sdružení

Sekretariát                                                               

Vančurova 54, 615 00 Brno                                                                                    IČO 71248111

tel. 585954028                                                                                            č.úč.195518001/0300

                                                    

Zápis ŘV 2/2005

 

ze schůze řídícího výboru MSS CHPH , konané dne 10.8.2005 (středa) v 17.30 hod. v Brně-Líšni,restaurace zámek „Belcredi“

 

Přítomni: Mareš K.,Ing. Novotný J.,Polívka A.,Strachota F.,Bátěk V. 

               

 

Omluven: Swaczyna J.,RK – Ing. Kusák T.

 

Schůzi zahájil a řídil předseda MSS CHPH Mareš K. dle následujícího programu.       

 

Program:

1.Stanovisko ŘV k závodnímu plánu holoubat OS CHPH Zlín 2005

2.Závodní sezona MSS v roce 2005

3.Různé

 

1. Stanovisko ŘV k závodnímu plánu holoubat OS CHPH Zlín 2005

1.1  Řídící výbor MSS CHPH rozhodl ,že závodní plán OS CHPH Zlín holoubat je v rozporu se Závodním řádem ČMS CHPH a s usnesením celostátní konference ČMS CHPH 14.1.2005.

1.2  OS CHPH Zlín se ukládá upravit závodní plán holoubat v souladu s §12 ZŘ , odst.1.

          

2. Závodní sezona MSS v roce 2005

 

2.1 Závodní plán DT zhodnotil předseda Mareš K.Konstatoval ,že ZP DT byl dodržen.

2.2 Závod DT Brusel na základě upozornění Slovenského svazu CHPH má změněny souřadnice na 50°51’14” – 04°39’36”.

2.3 Kontroly v souladu se ZŘ na jednotlivé závody DT neprovedli dle usnesení zápisu ZK 1/2005 , bod 10.2 f  OS CHPH TŘ ,HL,VY,UN,UH,HA,KAO.OS CHPH OP a ZN provedla jiný charakter kontroly než bylo v usnesení ze ZK.Ze 17 OS provedlo kontroly procesně správně 8 OS!

2.4 Závady ve vypouštěcích protokolech při závodech starých PH.Usnesení ZK 1/2005 , bod 10.2 g.

      OS Beskydy

      3x nedoručen vypouštěcí protokol                                                                         3000,-Kč

      13 x formální chyby (chybějící podpisy,datumy apod.)                                          2600,-

      OS Zlín

      2x neuvedena další přepravovaná OS (BK)                                                            400,-

      OS Brno

      1x rozdíl nad 10 km při odeslání protokolu                                                            600,-

      OS J. Morava

      1x chybí datum startu                                                                                            200,-

 

      OS Opava

      1x nepotvrzený protokol z místa startu                                                                           1000,-

      OS Třínec

      1x rozdíl nad 10 km při odeslání protokolu                                                    600,-

      OS Vysočína

      2x chybí čas a datum startu                                                                                             400,-

      2x protokol zahranič. závodu odeslán z ČR                                                                 1600,-

      1x nedoručen vypouštěcí protokol                                                                                1000,-            

 

2.5 ŘV MSS CHPH navrhne podzimní ZK MSS ke schválení následující usnesení „V zemském závodě DT musí být každý PH v oceňovaném pořadí (1-20) telefonicky hlášen.Nehlášený PH bude z výsledků MSS vyřazen.“Usnesení vyplývá ze zkušeností letošní sezony.

2.6 ŘV MSS CHPH navrhne podzimní ZK MSS vrátit vypouštěcí termíny závodního plánu DT 2006 do původní podoby,kdy Oostende – druhý závod v pořadí DT se letí v termínu – první červencový víkend.

 

3. Různé

3.1  Pro statistické účely žádá ŘV MSS CHPH zástupce OS CHPH o nahlášení počtu chovatelů používajících v sezoně 2005 v jednotlivých OS elektronické konstatovací systémy (EKS).Termín:nejpozději do podzimní zemské konference na tajemníka MSS

 

 

 

 

 

 

Zapsal:Bátěk Vlad.,tajemník MSS CHPH                                                     Karel Mareš

                                                                                                                předseda MSS CHPH