Z á p i s

č. 5/2009

 

z mimořádné schůze řídícího výboru Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů, konané dne 21.11.2009 v Oticích u Opavy.

 

Přítomni: RSDr. Zdeněk Uherek, Antonín Polívka, ing. Jaroslav Novotný, MVDr. Martin Polášek, Vladimír Bátěk, Jindřich Swaczyna, František Strachota, ing. Oldřich Planka.

 

Program:        1. Informace ze schůze zástupců Středoevropské federace

                            chovatelů poštovních holubů v Karviné

                        2. Organizační záležitosti

 

Schůzi zahájil předseda Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů RSDr. Zdeněk Uherek v 11.00 hodin.

 

1.      Informace ze schůze zástupců Středoevropské federace chovatelů poštovních holubů v Karviné.

Schůze se konala 20.11.2009 v Karviné-Staré město. Informaci podal prezident Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů ing. Jaroslav Novotný – viz kompletní zápis z jednání níže

 

2.      Organizační záležitosti

2/1 Řídící výbor odsouhlasil udělení čestného členství v roce 2009 panu Františku Vojtěškovi, dlouholetému členu Oblastního sdružení Uherské Hradiště.

2/2 Oblastní sdružení Zlín požádalo řídící výbor o zajištění dopravy holubů na zemské závody Ostende a Brusel. Dopravu v roce 2010 pro Oblastní sdružení Zlín bude zajišťovat Oblastní sdružení Hodonín a Uherské Hradiště.

2/3 Řídící výbor děkuje předním chovatelům Moravy za darování jednoho holouběte do dražby při příležitosti konání Moravské zemské výstavy, která se konala 21.11.2009 v Oticích u Opavy. Výtěžek z dražby bude věnován na finanční ocenění jednotlivců v závodě Ostende 2010.

Holoubata darovali: Skrbek Marek, ing. Matuška Stanislav, ing. Ranocha Václav, Trenz Václav, Škovran Ladislav, Palupa Ladislav, Mácha Vítězslav, Oharek Josef, Kutra Josef, MVDr. Michal a Martin Polášek, Jan Sýkora, RSDr Uherek Zdeněk, Gončar Zdeněk, Hrbáč Daniel.

 

Otice 21.11.2009

 

Zapsal: Polívka A.

 

                                                                                                          RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                          předseda MSS CHPH

 

 

 

Příloha: Zápis SEF

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s

ze schůzky zástupců států Středoevropské federace chovatelů poštovních holubů dne 20.11.2009 od 15 hod. v Karviné – Staré město, „Dvůr Olšiné“

 

Přítomni:        ČR:     Ing. Jaroslav Novotný, Vítězslav Mácha, Jindřich Swaczyna, Tomáš Kusák, Petr Polák, Jaroslav Polák

                        SK:      Ing. Jiří Kurek, Ing. Imrich Komer, Jan Bučo

PL:      Jerzy Kožlík, Pawel Koziol, Krzysztof Kawaler

 

Program:        1.         Organizace společných závodů

2.                  Technické zajištění

3.                  Finanční zajištění

 

1.      Závod Oostende

 

Přítomní zástupci Polska, Slovenska a České republiky potvrdili účast národních svazů na tomto závodě. Předběžný odhad účasti holubů:

Polsko                        35.000 holubů

Slovensko                     5:000 holubů

Česká republika           5.000 holubů

Celkem předpokládaná účast cca 30 přepravních kamionů.

Dohodnuté podmínky:

·         start závodu nejdříve v 11 hod. dle počasí tak, aby byl zaručený dolet holubů druhý den závodu.

·         Mrtvá doba pro internacionální výsledky je stanovena na 22.00 hod až 4.00 hod.

 

2.      Závod Brusel

 

Přítomní zástupci Polska, Slovenska potvrdili účast národních svazů na tomto závodě, účast České republiky bude vyjasněna po odsouhlasení podmínek startu MSS.

·         Start závodu je stanoven předběžně na 11 hod. dle počasí tak, aby byl zaručený dolet holubů druhý den závodu.

·         Mrtvá doba pro internacionální výsledky je stanovena na 22.00 hod až 4.00 hod.

 

3.      Internacionální mistrovství

·         Družstva účastníků závodu budou na oba závody 5/2

·         Každý účastník závodu může mít jen jedno soutěžní družstvo

·         Družstvo bude vyhodnoceno z inter. pořadí  i pásem součtem koeficientů Kf (FCI)

·         Vyhodnoceno bude:

Inter pořadí družstev                    1. až 5. pohár

Pásmové pořadí družstev           1. až 3. pohár

Vítěz družstev státu, který nebude v hodnoceném pořadí celkových výsledků, bude ohodnocen pohárem

Inter pořadí jednotlivců                 1. až 10. pohár

Pásmové pořadí jednotlivců        1. až 5. pohár

Finanční ocenění (předběžná kalkulace)

1. inter.                 400 EUR + 15 % zbytkového vkladu

2. inter.                 250 EUR + 10 % zbytkového vkladu

3. inter.                 200 EUR +   5 % zbytkového vkladu

4. inter.                 100 EUR +   3 % zbytkového vkladu

5. inter.                 100 EUR +   2 % zbytkového vkladu

6. – 10. inter.          50 EUR +   2 % zbytkového vkladu

 

1. pásma              100 EUR +   7 % zbytkového vkladu

2. –5. pásma          50 EUR +   2 % zbytkového vkladu

Základní částky platí při účasti 25.000 holubů v závodě. Uvedená procenta se vztahují k vyšší účasti holubů v závodě.

 

Obecně platné podmínky pro oba závody:

 

·         Oficiální propozice závodů budou vyhotoveny do jednání v Sosnowci – Ing. Novotný

·         Rozchod hodin bude započten dle ZŘ CMS CHPH

·         Povinnost hlášení prvních dolétlých holubů do 1 hodiny po doletu a jejich kontrola – bude účastnickými svazy garantována.

·         Hlášení holubi budou zveřejněni na webu ČMS, tabulku připraví Ing. Novotný

·         Nehlášení holubi nemají nárok na ocenění

·         Data závodu v elektronické podobě budou předána výpočtáři pro intr. závod do 21 dnů po ukončení závodu v účastnické zemi.

·         Struktura dat a formát bude dohodnuta na dalším jednání za účasti výpočtářů delegovaných svazy v Sosnowci, při Evropské výstavě.

·         Jméno a kontakt na koordinátora za Polsko bude oznámeno v Sosnowci, při Evropské výstavě.

ČR – Ing. Jaroslav Novotný tel: 00420 737267205, email: jaroslav.novotny@ukzuz.cz

SK – Ing. Jiří Kurek, tel: 00421 903218028, kurek43@gemail.com

PL – Jerzy Kožlík, email: sklep.@columbex.pl

·         O zajištění místa startu obou závodů a startéra bude oficiálně požádán Belgický svaz, zajistí Ing. Novotný

·         Ocenění závodů a mistrovství zajistí polský svaz, předání se uskuteční během Olympiády pořádané v roce 2011 polským svazem.

·         Zástupci Polska projednají možnost vystavení nejlepších holubů těchto závodů na Olympijské výstavě.

·         Finanční prostředky na ocenění budou soustředěny měsíc po ukončení závodů na účtu polského svazu. Konkrétní údaje budou sděleny v Sosnowci, při Evropské výstavě.

 

Příští schůzka se uskuteční na základě pozvání Polského svazu během konání Středoevropské výstavy v Sosnowci ve dnech 29. –31.1.2010.

 

1/2 Stanovisko řídícího výboru Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů je následující: O účasti Moravy v internacionálních závodech Ostende a Brusel musí rozhodnout na základě stanovisek Oblastních sdružení jarní zemská konference Moravy. Řídící výbor je názoru, že pokud jarní zemská konference rozhodne že se  Morava účastní, tak se soustředit pouze na závod Ostende a závod Brusel zachovat dle našeho stávajícího rozhodnutí.

 

 

Podepsáno všemi zástupci Polska, Slovenska a České republiky