Z á p i s

č. 6/2008

 

ze schůze řídícího výboru Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů, konané dne 27.10.2008 v Brně-Líšni.

 

Přítomni: RSDr. Zdeněk Uherek, František Strachota, Jindřich Swaczyna, ing. Oldřich Planka, ing. Jaroslav Novotný, Zdeněk Meisl.

Omluveni: Vladimír Bátěk, MVDr. Martin Polášek.

 

Program: Příprava podzimní zemské konference.

 

Schůzi zahájil předseda MSS CHPH RSDr Zdeněk Uherek v 16.30 hodin. V krátkém úvodním slově zdůraznil význam schůze vzhledem k podzimní zemské konferenci, která se bude konat 31.10.2008 v Olomouci.

 

Příprava podzimní zemské konference MSS CHPH.

1. Příprava programu zemských závodů a soutěží v roce 2009.

 

1/1 Ing. Jaroslav Novotný předložil návrh zemských závodů a soutěží MSS CHPH na rok 2009. Návrh vychází z vyjádření 12 Oblastních sdružení, které byly zaslány řídícímu výboru MSS CHPH. Z těchto návrhů a osobních jednání členů řídícího výboru MSS CHPH s předsedy Oblastních sdružení, vychází jednoznačně tento návrh na společné 2 zemské závody a 2 závody v pásmech.

-         První společný zemský závod Ostende s pozdním startem, nejdříve v 11.00 hodin. Závod se bude konat 4.7.2009. Přeprava na tento závod je pro všechny účastníky zajištěna přepravci OS CHPH Opava, Hodonín, Uherské Hradiště.

-         Druhým společným zemským závodem bude závod Maastricht s minimální vzdáleností pro všechny účastníky 800 km. Závod se bude konat 1.8.2009. Přeprava na tento závod je pro všechny účastníky zajištěna přepravci OS CHPH Opava, Hodonín, Uherské Hradiště.

-         Řídící výbor doporučuje, aby Oblastní sdružení respektovaly cenu za jednoho holuba za přepravu stanovenou přepravcem, a tuto v Oblastních sdruženích nezvyšovaly.

 

1/2 Závodní program mistrovství Moravy dlouhých tratí 2009.

Pásmo sever –   13.6.2009      Emden                         střední vzdálenost 870 km

                            4.7.2009     Ostende                       střední vzdálenost 1100 km

                          18.7.2009     Aschaffenburg              střední vzdálenost  680 km

                            1.8.2009     Maastricht                   střední vzdálenost 900 km

 

Pásmo střed -    20.6.2009      Frankfurt                     střední vzdálenost 650 km

                            4.7.2009     Ostende                       střední vzdálenost 1020 km

                          18.7.2009     Koblenz                       střední vzdálenost 700 km

                            1.8.2009     Maastricht                   střední vzdálenost 850 km

 

Pásmo jih -        20.6.2009      Frankfurt                     střední vzdálenost 700 km

                            4.7.2009     Ostende                       střední vzdálenost 1050 km

                          18.7.2009     Koblenz                       střední vzdálenost 750 km

                            1.8.2009     Maastricht                   střední vzdálenost 900 km

Pro všechny pásmové závody je zajištěna dostatečná kapacita pro přepravu holubů.

 

 

1/3 Do mistrovství Moravy dlouhých tratí 2009 se budou započítávat všechny 4 závody. Ze závodů Ostende a Maastricht z celomoravských výsledků a dalších 2 závodů z výsledků pásem. sever, střed a jih. Mistrovské družstvo u všech 4 závodů 3/3.  

 

1/4 Složení pásem bude utvořeno podle zapojení jednotlivých OS do navrženého programu a rozhodnutí zemské konference. Podle složení pásem budou stanoveni jednotliví koordinátoři.

 

1/5 Počty holubů na jednotlivé závody nahlásí Oblastní sdružení do 25.2.2009 za celé Oblastní sdružení na adresu ing. Jaroslava Novotného.

 

2. Organizační zajištění zemské konference.

-         zahájení a úvodní slovo RSDr. Zdeněk Uherek

-         řídící výbor bude navrhovat do návrhové komise ing. Oldřicha Planku

-         návrhy na změnu a doplnění svazových dokumentů přednese Antonín Polívka

-         informace z jednání prezídia svazu Ing. Jaroslav Novotný

-         návrh zemský závodů a soutěží na rok 2009 předloží ing. Jaroslav Novotný

-         informace pokladníka připraví Vladimír Bátěk

-         informaci revizní komise připraví Jaroslav Strnad

-         zemská výstava v Babicích RSDr. Zdeněk Uherek

-         vyhodnocení provedených kontrol ing. Oldřich Planka

 

Řídící výbor odsouhlasil drobné občerstvení ve formě kávy a minerálky.

 

 

 

 

V Brně 27.10.2008

 

Zapsal: Polívka A.

 

 

 

 

                                                                                              RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                               předseda MSS CHPH