Z á p i s

č. 1/2008

 

z ustavující schůze nově zvoleného řídícího výboru Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů, konané dne 18.1.2008 v Hluku.

 

Přítomni: RSDr. Zdeněk Uherek, ing. Jaroslav Novotný, ing. Oldřich Planka, Vladimír Bátěk, Antonín Polívka, František Strachota.

Omluveni: MVDr. Martin Polášek, Jindřich Swaczyna.

 

Program:             1. Rozdělení funkcí v řídícím výboru MSS CHPH

                        2. Zástupci MSS CHPH v prezídiu ČMS CHPH

                        3. Ustanovení sportovně technické komise při řídícím výboru MSS CHPH

                        4. Dopis Stanislava Bojka zaslaný řídícímu výboru MSS CHPH

 

Jednání zahájil v 13.00 hodin předseda Moravskoslezského sdružení RSDr. Zdeněk Uherek. Přivítal přítomné a navrhl program jednání schůze. Program byl bez připomínek schválen.

 

1. Rozdělení funkcí v řídícím výboru MSS CHPH.

Předseda                     RSDr. Zdeněk Uherek

-         řízení schůzí

-         jednání jménem MSS CHPH

-         kontrola plnění usnesení zemské konference

Místopředseda             Antonín Polívka

-         příprava schůzí

-         příprava pracovní náplně schůzí

-         spolupráce s prezídiem

Výcvikář                      Ing. Jaroslav Novotný

-         pořádané soutěže

-         propozice soutěží

-         sumarizace výsledků

Jednatel                       MVDr. Martin Polášek

-         zápisy ze schůzí

-         zasílání pošty a její archivace

-         pozvánky na schůze a jednání

Pokladník                    Vladimír Bátěk

-         vedení pokladny a finanční operace

-         - evidence členů

-         objednávky rodových kroužků a závodních gumiček

Výstavy                       Jindřich Swaczyna

-         koordinace termínů a místa konání

-         organizace vyhlášení vítězů

-         objednávka ocenění

Kontroly                      Ing. Oldřich Planka

-         kontrolní činnost v Oblastních sdruženích

-         mezioblastní kontroly v zemských

-         evidence provedených kontrol

Náhradník ŘV             František Strachota

                                    -    nastupuje v případě odstoupení některého člena ŘV

                                   

2. Zástupci MSS CHPH v prezídiu ČMS CHPH.

Řídící výbor MSS CHPH  jmenoval 5 svých zástupců do prezídia ČMS CHPH: RSDr. Zdeněk Uherek, Antonín Polívka, Vladimír Bátěk, ing. Oldřich Planka a MVDr. Martin Polášek.

 

3. Ustanovení sportovně technické komise při řídícím výboru MSS CHPH.

Na základě usnesení zemské konference o ustavení sportovně technické komise, pověřil řídící výbor výcvikáře ing. Jaroslava Novotného navrhnout na příští schůzi řídícího výboru případné členy této komise. Na příští schůzi řídícího výboru bude ustanovena sportovně technická komise.

 

4. Dopis pana Stanislava Bojka zaslaný řídícímu výboru MSS CHPH.

Pan Stanislav Bojko ze Základní organizace Nebory 0241, zaslal dne 14.1.2008 „ Dovolání k řídícímu výboru Moravskoslezského sdružení CHPH „. Po prověření všech skutečností uvedených v dopise, projedná řídící výbor svoje stanovisko na příští schůzi.

 

Hluk 18.1.2008

 

Zapsal: Polívka A.

 

 

 

 

                                                                                    RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                    Předseda MSS CHPH