Zápis

Ze schůze Řídícího výboru ČS CHPH konané 2. 8. 2011

v restauraci „U Rozcestí“ ve Slivenci

 

 

PŘÍTOMNI:    Ing. Václav Vorlíček, Zdeněk Dohnal, Zdeněk Masojídek, Václav Hrudka,

                        Ing. Václav Blažek, Jaroslav Neděla (omluveni: Ing. Jan Jakubec, Jaroslav Němec)

                        HOSTÉ: Petr Husák, Václav Špilar

 

Schůze byla zahájena v 19:00 a její průběh řídil předseda ŘV ing. Václav Vorlíček.

 

PROGRAM schůze se týkal těchto hlavních bodů:

 

1.                              Kontroly souřadnic vypouštěcích míst

2.                              Závodní sezona

3.                              Národní závod

4.                              Celostátní výstava

5.                              Zemská výstava

6.                              Diskuze

 

1.  Po urgenci opakujících se chyb v souřadnicích vypouštěcích míst došel ŘV k rozhodnutí, že je třeba stálých a pečlivých kontrol výše zmíněného.

 

2. ŘV vyhodnotil ukončení závodní sezony starých a ročních holubů. Byla diskutována nutnost kontroly protokolů o kontrolách v zasazovacích střediscích a u chovatelů. Tuto kontrolu provede výcviková a revizní komise. Podklady k tomuto však stále chybí od většiny oblastních organizací. ŘV vyhodnotil nutnost jejich co nejbližšího zaslání a to panu Dohnalovi. Stejně nutné je i zaslání výsledků závodů, kvůli jejich zpracování. K jejich zaslání není nutné čekat na výsledky holoubat. Byl stanoven nejpozdější termín k jejich zaslání a to 5. 9. 2011 p. Škovranovi. Stále trvají problémy se startéry v Německu a k následnému nedocházení na místa vypuštění.

 

3. Byl vytvořen návrh, jenž účast na Národním závodě určuje jako podmínku pro vyhodnocení v Českém sdružení. Tento návrh bude předložen ke schválení.

 

4. Byl stanoven termín schůze týkající se Celostátní výstavy v Lysé nad Labem a to na 9. 8. 2011 v 13:00, které se budou účastnit dříve jmenovaní členové výboru. Projednávat se mimo jiné budou především podmínky pronájmu areálu. Pan Jakubec rozešle požadavky na pracovní síly příslušným OS a to e-mailem. Na příští schůzi výboru je nutné pozvat pana Opatrného.

 

5. Termín konání Zemské výstavy v Polné je stanoven na 26. 11. 2011

 

6.  Výbor po diskuzi vyzívá všechny opravdové holubáře, aby se chov poštovních holubů stal opět takovým, jaký měli na mysli naši předchůdci, a my zůstali věrni jejich hodnotám a nepodléhali snahám o zlehčování a znevažování dlouhých tratí.

 

Schůze byla ukončena ve 22:00.

 

Zpracoval: Zdeněk Masojídek

Schválil: Ing. Václav Vorlíček