Z á p i s

ze schůze Řídícího výboru ČS CHPH konané 21. 9. 2010 v Hotelu Černý kůň v Humpolci v 21,00 hod.

 

 

Přítomni: Josef Toušek, Václav Špilar, Petr Husák, Ing. Jan Jakubec.

                Ing. Václav Vorlíček – předseda RK.

 

 

 

Program:   Projednání závěrů ze schůze Prezídia ČMS CHPH ze dne 21.9.2010

 

 

Prezídium ČMS CHPH na své schůzi dne 21.9.2010 projednalo nedostatky v dokumentaci startů některých závodů OS Polabí, OS Praha a OS Prácheň. Hlasováním (3 hlasy pro, 3 hlasy proti, 2 přítomní se zdrželi, při 3 omluvených) Prezidium rozhodlo, že nedostatky v dokumentaci startů nejsou takové, aby projednávané závody byly vyřazeny z nadoblastních soutěží vyhlašovaných ČMSCHPH, mimo závodu OS Polabí Andělská Hora (náhradní místo startu za Cheb) konaného 2.5.2010.

 

S ohledem na výše popsanou skutečnost rozhodl ŘV ČS CHPH revidovat svoje rozhodnutí z 10.8.2010 zaznamenané v bodě 3 zápisu takto:

a)      závody OS Polabí Wertheim II. (6.6.2010), Wertheim V. (11.7.2010), Wertheim VI. (18.7.2010), Wertheim VII. (25.7.2010) a Maasmechelen (30.5.2010) se zařazují do nadoblastních soutěží ČS CHPH,

b)      závod OS Praha Forchheim (12.6.2010) se zařazuje do nadoblastních soutěží ČS CHPH.

c)      závod OS Prácheň Bamberg (23.5.2010) se zařazuje do nadoblastních soutěží ČS CHPH

d)      závod OS Polabí Andělská Hora (náhradní místo startu za Cheb) konaný dne 2.5.2010 se vyřazuje z nadoblastních soutěží ČS CHPH.

 

Vzhledem k tomu, že předseda OS Polabí na schůzi Prezídia ČMS dne 21.9.2010 prohlásil, že akceptuje důvody pro vyřazení závodu Andělská Hora (Cheb) považuje ŘV ČS CHPH svolání mimořádné konference ČS CHPH k této věci za bezpředmětné.

 

S ohledem na výše uvedené se mimořádná Konference ČS CHPH svolaná na 2.10.2010 do Slivence ruší.

 

 

 

                                                                    schválil Josef Toušek – předseda ŘV ČS CHPH

                                                                    zapsal Ing. Jan Jakubec – tajemník ŘV ČS CHPH