Zápis

Ze společné schůze ŘV ČS CHPH a výstavního výboru CV 2009 konané dne 3.10.2008 od 14 hodin v Lysé nad Labem

 

Přítomni: ŘV – Josef Toušek, Petr Husák,  Ladislav Potůček, Václav Špilar, Václav Hrudka, ing. Václav Švec, ing. Jan Jakubec

KRK – ing. Václav Vorlíček,

 

Schůzi zahájil předseda ČS CHPH Josef Toušek ve 14,30 .

 

Program:

1.      zahájení

2.      CV 2009

3.      Zemská výstava 2008

4.      zpráva předsedy RK ČS

5.      projednání OS Jihlava – závod Beroun 2008

6.      projednání trestu pro OS Svitavy za sezónu  2008

7.      informace z ČMK

8.      stanovení termínu konference ČS CHPH

9.      různé

10. závěr

 

K jednotlivým bodům:

 

ad 1/ CV PH v Lysé nad Labem se uskuteční 2.-4.1.2009. – propozice CV jsou již zveřejněny. Výstavní výbor již pracuje a zbývá zajistit jen několik detailů např. krmítka, pláště pro pořadatele apod.

Dražba při CV proběhne jen v sobotu a bude draženo cca 40 ks holubů.

Přednáška MVDr Dubaje bude v neděli.

Společenský večer bude v sobotu večer v prostorách výstaviště.

 

V PROPOZICÍCH CV je chybně uvedeno SVOBODA JIŘÍ – Nové město pod Smrkem opravte si na SVOBODA OLDŘICH – ZAMACHY 43, 294 26 SKALSKO

Tel. 607 501 753

 

ad 2/ ZEMSKÁ výstava ČS CHPH se uskuteční také na výstavišti v LYSÉ nad Labem dne 6.12.2008 jako generálka na CV.Pořadatelem bude OS Polabí s tím, že v případě prodělku bude dofinancováno z pokladny ČS CHPH. Propozice a výstavní karta budou umístěny na internetu.

 

ad 3/ Zpráva předsedy RK ing. Vorlíčka .

 

-         společný závod Aachen 1 – dopravní prostředky OS Polabí a Sever byla na místě srazu včas a vpořádku. Na start se dostavila pozdě obě auta OS Klatovy- kolem 07,30. Nikdo neví, kde se do té doby tato auta pohybovala. Samotný start proběhl zmatečně, poté co se otevřel jeden box holubů na vozíku OS Lidice došlo k vypuštění všech holubů vlastně bez jakéhokoliv pokynu.

-         zápisy z presidia – malá důvěryhodnost – chybí ověřovatelé, je chybně uváděna účast na schůzích.

-         Zápis má schvalovat jedině president, nebo předseda a neděje se tak.

-         Konference by měla projednávat pouze schválené body.

 

Ad 4/ Závod Beroun v OS Jihlava – př. Fikar –vyřešeno presidiem a OS Jihlava jako pořadatel závodu bude řešen Zemskou konferencí dne 22.11.2008.

 

ad 5/ Po projednání provinění OS Svitavy ŘV ČSCHPH rozhodl, že se OS Svitavy  může zúčastnit Zemské výstavy a její holubi v českých soutěžích budou vyhodnoceni.

 

Ad 6/ Ing Konopčík přednesl návrh závodů ČMK na rok 2009 – 31.5. Aachen

                                                                                                       13.6. Brusel

                                                                                                       27.6. Oostende

                                                                                                       11.7. Orleans

                                                                                                       25.7. S. Niklaas

Vyhodnocení ČMK 2008 proběhne při Zemské výstavě dne 6.12.2008.

 

Ad 7/ Doplacení NZ Oostende z pokladny dopravcům – OS Klatovy a OS Polabí.

 Do Klatov provedeno a OS Polabí bude provedeno až po odsouhlasení vyúčtování Konferencí ČS .

Doplatek 10030,- Kč za Orleans byl odsouhlasen a bude proplacen a závod Calais z důvodu nedodržení propozic závodu nebude proplaceno.

 

Ad 8/ Termín Konference ČS CHPH byl stanoven na 22.11.2008 od 10.00 hodin ve Slivenci.

 

Ad 9/ ŘV ČS souhlasí s tím, aby se jednání ohledně koordinace vypouštění holubů v Německu za ČMS CHPH zúčastnili v rámci trhů v Kaselu dne 8.11. př. Špilar a př. Kondrys.

 

Závěr schůze provedl předseda př.Toušek ve 20.00

 

 

Zapsal: Václav Špilar

 

 

 

CÁCHY

Zklamali všichni zodpovědní.

 

Z pověření ŘV ČS předkládám rozbor událostí, které se týkají závodu Cáchy dne 31.5.2008.

Prvopočátek neúspěchu závodu považuji v naprosto nepřipravené a nezvládnuté schůzi ve Slaném dne 23.2.2008, byť byla pracovní. Tato schůze nedala jednoznačný směr a záměr organizace dlouhých tratí (započítáváno do OS, mistrovství Čech, republiky a Bůh ví, kam ještě ). Druhá rána přišla 14 dní před závodem Cáchy, kdy se letěl krátký, dá se říct přípravný závod. Bohužel, průběh byl velice špatný, velké ztráty a z přípravy byl tak velký výbuch (málokdo si to připouští).

 No a nyní samotné Cáchy: to je úžasné, co se všechno může stát, zvláště když se tomu pomůže.

a)      PŘEPRAVCI :

Polabí - řidič Šálek + 1, dojelo na místo startu večer před startem

Sever – řidič Herzina + 1, dojelo okolo čtvrté hodiny ráno

Klatovy – řidič Ptáček, řidič Kosohorský, dvě auta, dva řidiči, na start dorazili okolo 7,30 ráno, není průhledný čas mezi 6-7,30, chybí kolečka z tachografů, dosud nedošla ačkoliv žádal p.Toušek i já Jáchyma st. i ml. V tuto dobu se pohybovala auta z Klatov kde ? Podle ústních informací údajně zajišťovali náhradního startéra.

V 5,30 telefon pan Šálek Truksovi: Co se bude dít, Klatovy tu nejsou. Asi okolo 7,30 byl ostrý telefonický hovor mezi panem Truksou a panem Jáchymem st.

b)      PŘÍPRAVA  na start a start:

těsně před 8 hodinou ráno při přípravě na start, se otevřel jeden box přívěsného vozíku (z Lidic, cca 25 holubů), tedy žádná polovina přepravníku OS Polabí, jak běžela fáma. Vlastní start byl spontánní, po úletu holubů z boxu šlo do vzduchu vše, co bylo v přepravnících. Spojení mezi řidiči a zodpovědnými startéry nebylo. Německý startér na místě startu nebyl přítomen, onemocněl (stane se) – údajně infarkt. Původně se uvažovalo o startu v 6,00 vzhledem k pozdnímu příjezdu Klatov, se startovalo až v 8 hod - pozdě. Určenými startéry ČS pro tento závod byli p.Truksa a Jáchym st., jimž podléhala a byla jimi zajišťována přeprava holubů, včetně zajištění startérů v místě. V případně nejednotného názoru na start, byl pověřen jako rozhodující hlas výcvikář ČS a ČMSS Petr Husák. Odkud je zpráva pana Bastla na internetových stránkách – vypuštěni proti vůli německého startéra (na základě mého dotazu, odpověď –Jáchym). Po startu se jelo pro potvrzení za náhradním startérem dost daleko, proč se nevyužila čerpací stanice u níž všichni stáli (havarijní stav, výjimka toto umožňuje)

c)      Kopie vývoje počasí v místě startu dle meteorologů přílohou

d)      Cesta domů: cca mezi 11,30 a 12,00 okolo Frankfurtu bylo po pořádné vodě, možná i po kroupách, ale to bylo 3-3,5 hodiny po startu, hlavní centrum krup bylo okolo Krefeldu, což je o 90 km výše – kroupy chodí v pruzích. Domluveno: s panem Šálkem, že při příštích dlouhých tratích, bude-li požádán, napíše krátkou zprávu z průběhu cesty domů. Z výše uvedeného vyplývá, že část dopravy nedodržela přepravní dohodu a od toho se odvinulo vše ostatní.

 

Revizní komise navrhuje(více nemůže):

1)                  zjednodušit závody DT (OS, MDT, CS, MDTČSM, Maratón klub)

2)                  zvážit konání těchto mega závodů (mnoho kritiků, málo pracovníků – pozor na osobní zájmy)

3)                  vytvořit 3 člennou startovací komisi velmi fundovaných a jazykově vybavených lidí, ještě lepší by bylo, kdyby v místě startu měli kontakt a chtěli.

4)                  úzce spolupracovat s meteorology od OS výše – zlepšit čtení meteorologických map uvedených na počítači. Většina startérů OS a výše jsou samouci.

5)                  při závodech s očekávanými extrémními podmínkami

a)      zvážit hodinu vypuštění po vzájemné dohodě v startovací komisi

b)      zvážit částečný nebo úplný návrat ze závodu

c)      start odsunout o den

6)                  vybavit dopravní prostředky zásobami, penězi a připravit se na horší než na dobré.

7)                  při rozhodování o startu respektovat dlouhodobé předpovědi počasí

8)                  vše řádně projednat dopředu s konkrétními a zodpovědnými pracovníky OS a ŘV.

9)                  zajistit kvalitní a zodpovědné startéry v místě startu

10)               neopomenout názory startérů v místě startu.

11)               doprava: musí být spolehlivá, ochotná, pravdomluvná, organizovaná a řízená v místě startu startéry svazu, s nimiž musí být ve spojení, jejich názory respektovat, v případě svévolného porušení dohod krátit odměny

12)               chovatelé musí zvážit, zda na tyto závody mají odpovídajícím způsobem připravené holuby.

13)               startéři musí být v dosahu telefonu, případně počítače, informovaní,

14)               dohodnutí a schopni rozhodnout, za což by měli být řádně honorováni.

15)               podmínkou odměny dopravcům je doložení popisu cesty domů.

16)               počet řidičů v posádce musí odpovídat vzdálenosti přepravy, musí respektovat přestávky předepsané vyhláškou, žádné výjimky na přepravu živého nákladu nejsou.

17)               podávat pravdivé zprávy a k tomu využít a ne zneužít internet.

18)               dopravci musí být na startu v klidu alespoň 3 hodiny před startem.

Než jsem toto všechno zjistil a odvážil se to napsat vyslechl jsem si své, také jsem si přečetl řadu urážek na adresu ŘV na internetu. Tato skupina lidí by se měla stydět za způsob vyjadřování a co je možná horší, za šíření nepravdivých a nepodložených zpráv. Šetření bylo vzhledem k závažnosti vedeno jak předsedou ŘV panem Touškem, tak předsedou RK. Zjištěné podklady byly vzájemně konzultovány a závěry se nelišily. Doufám, že další takové nepříjemné šetření nebudeme muset absolvovat. Za což Vám předem děkuji.

 

 

                                                                   Za KRK  Ing.Václav Vorlíček