Usnesení zemské konference ČS CHPH ze dne 15. října 2005

 

  1. Konference bere na vědomí přednesené zprávy a to :

-         zprávu předsedy

-         zprávu pokladní

-         zprávu vycvikáte

-         vyhlášení pořadí v soutěžích ČS CHPH

-         uspořádání Zemské výstavy ČS CHPH ve Vodňanech dne 26.11.05

-         zprávu předsedy KRK

 

  1. Schvaluje :

-         návrh na doplnění Stanov, ZŘ, DŘ

-         závodní výsledky ČS za rok 2005

-         propozice Zemské výstavy ve Vodňanech a ocenění jež zajišťuje pořadatel

-         schvaluje kandidaturu př. Milana Poláčka na funkci prezidenta

-         úhradu cestovních výloh pro členy výcvikové a posuzovatelsko- propagační komise

-         ing. Václava Kasala do funkce předsedy posuzovatelské a propagační komise ČS CHPH

  1. Ukládá :

-         OS zajistit smlouvy se startéry i pro zahraniční závody, které jsou povinné od roku 2006

-         OS aktualizovat ke dni 31.12. a 30.6. běžného roku adresář funkcionářů OS a ZO na adresu tajemníka svazu

-          ing. Václavu Kasalovi ustanovit posuzovatelskou a propagační komisi včetně termínu školení  T: 15.11.05

-         ŘV ČS projednat návrh na zrušení pásmových výsledků pro sestavování pořadí NM na svazové konferenci 3.12.05

-         OS projednat možnost výroby jednotných, výstavních klecí, max. ceny 220 Kč

-         členům ŘV dodržovat a prosazovat usnesení konferencí a nedovolit manipulaci se zápisy

-         dokončit legislativní rozdělení, odchod od ČSCH, splnit usnesení předchozích konferencí

 

Návrhy na doplnění Stanov, ZŘ,JŘ,DŘ :

-         paritní zastoupení v prezidiu

-         tajemník svazu není členem prezidia

-         závody holoubat, určení podmínek v kompetenci OS

-         chovatel může při nasazování držet svého holuba

-         pořadatel závodu má povinnost zajistit potvrzení o vypuštění holubů od chovatele PH, organizace C HPH

-         elektro. konstatování, přílet holuba – při konstatování musí být holub v moci chovatele

-         soutěž ESO holoubě snížit počet vítězných km na 400 km ze tří závodů

-         soutěž Mistrovství ročních z předem určených 7 závodů a z těch vybrat 6 nejlepších, po 5 mistrech na vzdálenosti 100 – 500 km. Max. počet mistrů 30.

 

Schváleno konferencí jednohlasně. Slivenec 15.října 2005