Časopis "Poštovní holub"

Časopis "Poštovní holub" si můžete objednat prostřednictvím souhrnné objednávky oblastního sdružení, nebo výjimečně individuálně na adrese:

Ing. Jiří Hlaváček, Charbulova 11, 618 00 Brno, e-mail: hlavacek.xx@seznam.cz

Roční předplatné pro ČR objednané souhrnně v oblastních sdruženích svazu činí 160,- Kč.

Individuální předplatné činí 180,- Kč, do zahraničí 10,- Eur.

Podmínky zveřejňování reklamních materiálů v oficiální svazovém časopise IZ Poštovní holub: 

 

Počet výtisků: 1.700

 

Ceník:

Strana A5 černobílá             v jenom čísle                400,- Kč

Strana A5 černobílá             v celém ročníku            1.000,- Kč

Strana A5 barevná               v celém ročníku         4.000,- Kč

(vnitřní a zadní strana obálky)

 

Objednávky a text reklamy odesílejte v elektronické podobě na adresu: holub.novotny@seznam.cz