Zrušení CV v Hluku

Vzhledem k opatřením s covid-19 Prezídium na svém zasedání ze dne 06.12.2021 zrušilo Celostátní výstavu v Hluku.

Další podrobnosti budou uvedeny v zápise z Prezídia.

Jdi zpět