Rozhodnutí prezídia

Prezídium svazu projednalo mimořádné meteorologické podmínky ve dnech 19. – 20. června s předpovědí tropických teplot spojených s jihovýchodním větrem. Schválilo návrh předsedy veterinární komise MVDr. Poláška a důrazně doporučuje všem organizátorům konání závodů v termínu od 18.6.2021 do 21.6.2021 omezit střední vzdálenosti závodů OS na 500 km.

 

MVDr. Martin Polášek                                                                       Ing. Jaroslav Novotný

Předseda veterinární a sportovní komise                               Prezident ČMS CHPH

Jdi zpět