Pokyny k Olympiádě

V příloze najdete podrobné pokyny týkající se veterinárních dokladů potřebných k účasti na Olympiádě v Oradei.

Pokyny zde...

Osvědčení zde...

Jdi zpět