Mimořádná informace

Vzhledem k předpokládaným vysokým teplotám v termínech závodů 15.-16. července, bude svoláno jednání prezídia a řídících výborů MSS a ČS.

Jednání proběhne ve čtvrtek v nočních hodinách, nebo v pátek dopoledne podle aktuální meteorologické předpovědi.

Doporučení, nebo rozhodnutí prezídia bude respektovat § 1 bod 2 Závodního řádu Svazu a aktuálně vydané opatření SIVS. Následně budou situaci řešit zemské ŘV.

Výsledek jednání bude zveřejněn neprodleně na webu svazu.

Jaroslav Novotný

prezident svazu

Jdi zpět