ME Mira

Info pro účastníky

kolekce holoubat ČR byla kompletována ve čtvrtek ve večerních hodinách. Holoubata byla nakrmena a napojena.

V pátek 14.5. v 6,30 přemístěna do přepravních košů a převezena na Slovensko do obce Kůty, kde byla předána organizátorovi přepravy Ing. Krajčíkovi.

Téhož dne v 11 hod. byl plánován odlet do Amsterodamu a odtud budou opět letecky transportována do dějiště ME v Miře.

Nezbývá než držet palce.

Jdi zpět