100-leté výročí založení spolku Vzlet chovatelů poštovních holubů Motyčín

Motyčín byla kdysi samostatná obec, nyní patří pod Švermov, což je část města Kladno. Jednalo se o jeden z prvních spolků chovatelů holubů v tehdejším Československu. Přikládáme foto tabla z roku 1933, kdy měli 10. výročí založení spolku. Tehdy měli 46 členů, kteří bydleli v blízkém okolí Motyčína. Jednalo se převážně o pracující v okolních uhelných dolech.

Jdi zpět