Výsledky OS CHPH Polabí 2015

OS CHPH Polabí pásma holubice roční km mistři Soutěže ČS CHPH IM Start z protokolu
01 3.5. Tachov 1. P1 P2 P3 HE RO 178 15/6 6:50
02 10.5. Tachov 2. P1 P2 P3 HE RO 178 15/6 KT - 6/4 7:30
03 17.5. Amberg 1. P1 P2 P3 HE RO 245 15/6 IM - 5/3 8:00
04 24.5. Tachov 3. (Cup ročáků) P1 P2 P3 HE RO 178 25/6 6:45
05 24.5. Rothenburg 1. P1 P2 P3 HE RO 355 15/5 ST - 6/4 IM - 5/3 7:00
06 30.5. Meckenheim P1 P2 P3 HE RO 530 10/5 DT - 6/4 IM - 5/3 7:00
07 30.5. Tachov 4. P1 P2 P3 HE RO 178 15/6 KT - 6/4 R - 6/4 6:30
08 7.6. Tachov 5. (Cup ročáků) P1 P2 P3 HE RO 178 25/6 R - 6/4 10:00
09 7.6. Rothenburg 2. P1 P2 P3 HE RO 355 15/5 ST - 6/4 IM - 5/3 9:00
10 13.6. Lommel 1. P1 P2 P3 HE RO 685 10/5 DT - 6/4 IM - 5/3 5:40
11 13.6. Amberg 2. P1 P2 P3 HE RO 245 15/6 KT - 6/4 R - 6/4 6:30
12 21.6. Aschaffenburg ZZ P1 P2 P3 HE RO 393 15/5 ST - 6/4 IM - 5/3 10:30
13 21.6. Amberg 3. (Cup ročáků) P1 P2 P3 HE RO 245 15/6 R - 6/4 6:00
14 28.6. Sint. Niklaas P1 P2 P3 HE RO 772 6/4 DT - 6/4 IM - 5/3 6:00
15 27.6. Amberg 4. P1 P2 P3 HE RO 245 15/6 KT - 6/4 R - 6/4 6:40
16 5.7. NMS Amberg (Rothenburg 3.) P1 P2 P3 HE RO 245 (355) 15/6 (15/5) IM - 5/3 5:30
17 5.7. Tachov 6. (Cup ročáků) P1 P2 P3 HE RO 178 25/6 R - 6/4 5:30
18 11.7. Oostende ZZ P1 P2 P3 HE RO 845 6/4 DT - 6/4 IM - 5/3 6:15
19 12.7. Rothenburg 4. P1 P2 P3 HE RO 355 15/5 ST - 6/4 5:30
20 19.7. Rothenburg 5. P1 P2 P3 HE RO 355 15/5 ST - 6/4 IM - 5/3 6:00
21 19.7. Tachov 7. (Cup ročáků) P1 P2 P3 HE RO 178 25/6 R - 6/4 6:25
22 25.7. Lommel 2. P1 P2 P3 HE RO 685 10/5 DT - 6/4 IM - 5/3 6:15
23 25.7. NMS Rothenburg (Amberg 5.) P1 P2 P3 HE RO 355 (245) 15/5 (15/5) ST - 6/4 6:45
24 30.8. Plzeň 1. P1 P2 P3 HE RO 133 30/6 H - 6/4 6:40
25 5.9. Plzeň 2. P1 P2 P3 HE RO 133 30/6 H - 6/4 8:00
26 12.9. Tachov 1. P1 P2 P3 HE RO 178 30/6 H - 6/4 7:30
27 20.9. Tachov 2. P1 P2 P3 HE RO 178 30/6 H - 6/4 7:20
28 27.9. Amberg P1 P2 P3 HE RO 245 30/6 H - 6/4 7:45
 Soutěže
 Mistrovství OS
 Mistrovství pásmo 1
 Mistrovství pásmo 2
 Mistrovství pásmo 3
 Mistrovství OS - KT
 Mistrovství OS - ST
 Mistrovství OS - DT
 Mistrovství holubic
 Mistrovství ročních
 Mistrovství holoubat
 Výkon H
 Výkon He
 Výkon za 2 roky
 Výkon za život
 KT Čech
 ST Čech
 DT Čech
 GM Čech
 Profi mistrovství
 RO Čech
 Mistrovství holoubat Čech
 Intermistrovství
 Celostátní mistr. KT
 Celostátní mistr. ST
 Celostátní mistr. DT
 Celostátní mistr. Generální
 CS mistr. ročních
 CS mistr. holoubat
 Eso OS He
 Eso časopisu PH
 Super Eso
 Olymp. A
 Olymp. B
 Olymp. C
 Olymp. D
 Olymp. E
 Olymp. F
 Olymp. G
 Olymp. H