Výsledky Českého sdružení (Bohemian Region Results)

  Závody OS (Races of Local Assotiations)
  2006 Pardubice OS
pásmo 1 pásmo 2

07.5. Chomutov

14.5. Karlovy Vary

21.5 Chomutov

21.5. Erfurt

28.5 Sokolov

28.5. Eisenach

04.6. Karlovy Vary

04.6. Koblenz

11.6. Chomutov

11.6. Erfurt

16.6. Aachen

18.6. Cheb

25.6. Sokolov

25.6. Eisenach

01.7. Oostende

01.7. Erfurt

09.7. Chomutov

09.7. Eisenach

14.7. Aachen

16.7. Chomutov

16.7. Erfurt

23.7. Sokolov

23.7. Marburg

28.7. Brusel

30.7. Eisenach

07.5. Chomutov

14.5. Karlovy Vary

21.5 Chomutov

21.5. Erfurt

28.5 Sokolov

28.5. Eisenach

04.6. Karlovy Vary

04.6. Koblenz

11.6. Chomutov

11.6. Erfurt

16.6. Aachen

18.6. Cheb

25.6. Sokolov

25.6. Eisenach

01.7. Oostende

01.7. Erfurt

09.7. Chomutov

09.7. Eisenach

14.7. Aachen

16.7. Chomutov

16.7. Erfurt

23.7. Sokolov

23.7. Marburg

28.7. Brusel

30.7. Eisenach

07.5. Chomutov

14.5. Karlovy Vary

21.5 Chomutov

21.5. Erfurt

28.5 Sokolov

28.5. Eisenach

04.6. Karlovy Vary

04.6. Koblenz

11.6. Chomutov

11.6. Erfurt

16.6. Aachen

18.6. Cheb

25.6. Sokolov

25.6. Eisenach

01.7. Oostende

01.7. Erfurt

09.7. Chomutov

09.7. Eisenach

14.7. Aachen

16.7. Chomutov

16.7. Erfurt

23.7. Sokolov

23.7. Marburg

28.7. Brusel

30.7. Eisenach

Závody mladých                      

     

 

20.8. Chomutov

27.8. Chomutov

03.9. Chomutov

10.9. Chomutov

17.9. Sokolov

20.8. Chomutov

27.8. Chomutov

03.9. Chomutov

10.9. Chomutov

17.9. Sokolov

20.8. Chomutov

27.8. Chomutov

03.9. Chomutov

10.9. Chomutov

17.9. Sokolov

Soutěže                  

Mistrovství OS

Mistrovství pásma 1

Mistrovství pásma 2

Královské mistrovství

Mistrovství OS-KT

Mistrovství OS-ST

Mistrovství OS-DT

Mistrovství holoubat

Generální mistrovství

KT Čech

ST Čech

DT Čech

GM Čech

Profi mistrovství

Výkon H

Výkon HE

Výkon za 2 roky

 

 

Celostátní mistr. KT

Celostátní mistr. ST

Celostátní mistr. DT

Celostátní mistr. Gen

Mistrovství ročních

Eso OS H

Eso OS He

Eso ročních

Super Eso

Olymp. A

Olymp. B

Olymp. C

Olymp. D

Olymp. E

Eso mladých