Závody ze zahraničí

vytvořil: Ing. Jaroslav Novotný

Vážení chovatelé,
 
na základě mého dopisu ministrovi vnitra, který předal pan Tomáš Hanzel (místopředseda poslanecké sněmovny ČR) jeho náměstkovi, se poněkud vyjasnila situace.
Dle textu níže by mělo být možné vyjet do Německa i na Slovensko pokud vybavíte řidiče nějakým dokladem ze kterého vyplyne jeho zakázka jet do zahraničí. Informační tabulka "přeprava živých zvířat" na autě neuškodí a určitě bude vhodné vybavit řidiče i textem (níže) od náměstka Jakuba Kulhánka. Německá i slovenská ostraha hranic údajně tuto přepravu umožňuje.
 
Ing. Jaroslav Novotný

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážený pane Novotný,

Vámi popsanou situaci lze zařadit do jedné z výjimek. Konkrétně se jedná o výkon ekonomické činnosti v zahraničí do 72 hodin, kam spadá i nárazový či nepravidelný výkon profesionální sportovní nebo umělecké činnosti (bod č. 2 tabulky). Pokud tedy Vaši řidiči na území sousedního státu nebudou déle než 72 hodin, což by neměl být případ, jak sám uvádíte, tak po návratu do ČR nemusí předkládat lékařské potvrzení o absolvování PCR testu a nemusí se ani hlásit krajské hygienické stanici za účelem karantény. Při vstupu zpět na území je nicméně nutné prokázat výkon ekonomické činnosti, který se dokládá volnou formou, např. cestovním příkazem nebo vysláním do zahraničí. Po návratu je nutné dodržovat omezení volného pohybu po dobu 14 dnů od vstupu.    

Dovolte mi nicméně podotknout, že sousední státy mají svá pravidla pro vstup cizinců na území. Tato výjimka Vám tudíž nezaručuje, že budete na území sousedního státu vpuštěni a proto je nutné zjistit si podmínky vstupu v dané zemi.   

S pozdravem,

Jakub Kulhanek

 

Jakub Kulhánek, MA

Náměstek člena vlády/Deputy Minister

tel.: +420 974 832 853

e-mail: jakub.kulhanek@mvcr.cz

Ministerstvo vnitra/Ministry of the Interior of the Czech Republic

Nad Štolou 3

170 34 Praha 7

Jdi zpět