Vysocepatogenní aviární influenza (ptačí chřipka)

vytvořil: Jan Filipi

Vývoj nákazové situace ptačí chřipky v České republice ke dni 16. 2. 2017 zde...

Další aktuální informace o výskytu aviární influenzy můžete sledovat na webových stránkách SVS:

http://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/ptaci-chripka-aktualni-nakazova-situace/

 

Vývoj nákazové situace ptačí chřipky v České republice ke dni 6. 2. 2017 zde...

Vývoj nákazové situace ptačí chřipky v České republice ke dni 1. 2. 2017 zde...

Nařízení SVS k zamezení šíření ptačí chřipky zde...

Aktuální informace zaslané Státní veterinární správou o výskytu vysocepatogenní ptačí chřipky v České republice zde...

Ohniska, ochranné (3km) a dozorové (10km) pásmo na mapě zde...

Chovatelé z těchto pásem se nemohou zúčastnit CV. 

SVS informovala dopisem o aktuální nákazové situaci týkající se výskytu vysocepatogenní aviární influenzy v Evropě.

Více zde...

Jdi zpět