Vysocepatogenní aviární influenza (ptačí chřipka)

vytvořil: Jan Filipi

Nařízení SVS k zamezení šíření ptačí chřipky zde...

 

Aktuální informace zaslané Státní veterinární správou o výskytu vysocepatogenní ptačí chřipky v České republice zde...

Ohniska, ochranné (3km) a dozorové (10km) pásmo na mapě zde...

Chovatelé z těchto pásem se nemohou zúčastnit CV. 

 

Další aktuální informace o výskytu aviární influenzy můžete sledovat na webových stránkách SVS:

http://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/ptaci-chripka-aktualni-nakazova-situace/

 

SVS informovala dopisem o aktuální nákazové situaci týkající se výskytu vysocepatogenní aviární influenzy v Evropě.

Více zde...

Jdi zpět