Shrnutí rozhodnutí z kongresu FCI

vytvořil: Jan Filipi

Prezidentem FCI byl zvolen M. Istvan BARDOS.
Viceprezidenti FCI: Hans-Joachim NUSSE, Marius TUNDUC, David BARROS MADEIRA, Stefaan VAN BOCKSTAELE a Xing XIAOQUAN.
Statutární poradce FCI: Francine LAGEOT.
Pokladník FCI: M. Jean-Pierre Nell.
Členové výboru FCI: 
Charles SCERRI, Leslie BLACKLOCK, Jean-Jacques DUPUIS, Jan KAWALER, Vladimir SAMODELOV, Daniel KRAJCIK, Istvan BODNARASH, Franz MARCHAT, Tomas J. MONTIEL LUIS, Jan FILIPI a Christian COSSA.

Čestný prezident FCI: José TERESO, čestní viceprezidenti FCI: Horst MENZEL a M. Ernest ROSSI, čestní členi FCI: Arthur KNAEPEN, Peter JANSSEN a Martha VAN GEEL. 

Dále kongres FCI rozhodl stanovit minimální počet účastníků v olympijské kategorii E na 20 účastníků, jinak se kategorie E nemění, bylo schváleno pravidlo +/- 5% u vzdáleností závodů (5% pravidlo neplatí na celkové součty km). 

Byly schváleny nové stanovy FCI. 

Mistrovství světa FCI se v roce 2017 bude konat v Portugalsku v TS Mira. 

Další olympiáda se bude konat v Polsku (rok 2019).

Rumunsko získalo právo organizovat olympiádu v roce 2021. 

Novým členem FCI se stala Černá Hora. 

Více zde...

Zápis z kongresu zde...

Zápis ze schůze řídícího výboru FCI zde...

Jdi zpět