Propozice

Komerčního závodu o Krále Moravy

Cheb - Pomezí

0. ročník

 

 

závod                                          košování                                              start 

Cheb                                               22.9.                                           23.9. ne

 

1.      Pořadatel: Přátelé PH

2.      Přepravce: p. Klemens

3.      Podmínky nasazování a konstatování dle ustanovení závodního řádu

4.      Výpočet závodu: Celkové výsledky, výsledky za pásma Sever, Střed, Jih

5.      Podmínka účasti: Účast otevřená pro všechny chovatele s minimální vzdáleností na holubník 290 km.

6.      Podklady pro výpočet: Musí být odeslány e-mailem na adresu Truhlář Aleš,  holubi@tiscali.cz, Na KL uvést přesné souřadnice holubníku ve tvaru např.

      49:19:40 / 17:33:30. Souřadnice lze zjistit zde : http://www.postovniholub.cz/souradniceOS.htm

 

7.    Poplatky: 15,- Kč / ks . Zájemci můžou vsadit 50,- Kč libovolně na všechna nasazená  holoubata, (sázkoví holubi). Sázkoví holubi musí být na KL listech označeni.

      Veškeré poplatky za nasazená holoubata (včetně sázek), spolu s kopiemi KL předat v uzavřené obálce řidiči. Na obálce bude uveden počet zasazujících chovatelů a počet holoubat. Např. ZS Holešov 26 chovatelů, 350 holubů.

 

8.   Přihlášky: Zasílat na e-mail: holubi@tiscali.cz. Závazné přihlášky zaslat nejpozději do 18.9.2012, tak aby mohly být vytvořeny jednotlivé svozové uzly.

 

9.   Kontrolní mechanizmy: Hlášení 1. dolétlého holuba do 15 minut po příletu na telefonní číslo: Truhlář Aleš:  +420 603 261 502, nebo e-mailem do 15 minut po příletu na e-mail: holubi@tiscali.cz. Nenáhlášení holubů znamená automaticky vyřazení holubů z ocenění.

      Namátková kontrola nasazování a vyhodnocování jednotlivými garanty v některém ze svozových uzlů.

 

10.   Svoz : dle přihlášek

 

11.  Kategorie pro vyhodnocení a ocenění

      1.místo – 40 % + Královský pohár

 2.místo – 30 % + pohár

 3.místo – 20 % + pohár

 4.místo – 5 %   + pohár

 5.místo – 5 %   + pohár

 6. – 10. místo pohár

 

 

Kontaktní osoby na které se můžete obracet s dotazy ve svých regionech:

 

Pásmo Sever: Skrbek Marek, 777 871 553, marek.skrbek@post.cz

Pásmo Střed : Kubáček Lubomír, 607 605 636, lubomír.kubacek@oswald.cz

Pásmo JIH:  Hlavica Rostislav, 603 207 641, teamhlavica@seznam.cz

                      Jochman Zdeněk, 725 800 019, jochmanzdenek@seznam.cz

 

Hlavní koordinátor: Truhlář Aleš, 603 261 502, holubi@tiscali.cz

 

 

Vyhodnocení proběhne v důstojném prostředí (Valašské Příkazy) za účasti předních chovatelů Moravy, spojené s minidražbou od špičkových chovatelů (Kubáček, Jochman, Truhlář, Skrbek, Hlavica, atd.).

 

30% z dražby bude věnováno navíc k finančnímu ocenění účastníků a následný raut.

 

Bohaté občerstvení samozřejmostí.

 

Svozový plán bude zveřejněn dle zájmu chovatelů 14 dní před nasazením na závod.

 

V případě velmi nepříznivé předpovědi počasí si pořadatel vyhrazuje právo závod zrušit.

 

Garanti závodu: Prezident ČMSCHPH, Novotný Jaroslav , Kubáček Lubomír, Truhlář Aleš, Hlavica Rostislav, Jochman Zdeněk, Skrbek Marek.